Barn i verden
Nærbilde av en stor mage og en skjerm som viser ultralyd

tenåringsgraviditet

Jenter som blir mødre

Komplikasjoner under graviditeten og fødsel er den største dødsårsaken hos jenter i alderen 15-19 år i verden i dag.

Jenter i tenårene er ofte ikke fysisk klare for svangerskap og fødsel, noe som øker risikoen for at barnet blir født for tidlig, eller at det oppstår komplikasjoner under fødselen.

Komplikasjoner knyttet til utrygg abort, graviditet og fødsel er den største dødsårsaken for tenåringsjenter globalt.

Graviditet og fødsel hos tenåringsjenter gir høyere risiko for svangerskapsforgiftning og systemiske infeksjoner, og man ser også høyere risiko for lav fødselsvekt, for tidlig fødsel, og alvorlige nyfødt-sykdommer hos babyer født til tenåringsmødre.

Hvert år føder 12 millioner jenter mellom 15 og 19 år, og 777.000 føder før de har fylt 15 år

Jenters rettigheter

I tillegg til konsekvensene dette har for unge jenters helse, er det et alvorlig menneskerettighetsbrudd som kan ha varige negative effekter på jenters framtid.

Barns rettigheter

Alle barn har rett til legehjelp når det er nødvendig. Staten skal redusere barnedødeligheten.
Artikkel 24

En gravid jentes utdannelse avsluttes ofte, og jobbutsiktene hennes reduseres. Hun blir mer sårbar for fattigdom, vold, dårlig helse og underernæring.

Dette er igjen tett forbundet med diskriminering av jenter og deres manglende rettigheter.

Hvert år gjennomføres det nesten 4 millioner utrygge aborter blant tenåringsjenter i alderen 15 til 19 år, ifølge WHO. Mange av abortene resulterer i sykdom, død eller langvarige helseproblemer.

FNs barnekomité slår fast at unge gutter og jenter har krav på god og helhetlig informasjon om sine seksuelle og reproduktive rettigheter.

Dette gjør Redd Barna:

Vi bekjemper skadelige tradisjoner som barneekteskap og tenåringsgraviditeter.

Redd Barna kjemper for å sikre at både tenåringsjenter og -gutter får deres seksuelle og reproduktive helserettigheter (SRHR) oppfylt, både i langsiktig bistand og under humanitære kriser.

Vi trener helsearbeidere i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), og jobber med holdningsendring for å redusere barneekteskap i lokalsamfunnet.

Vi jobber med lokale myndigheter, ungdomsklubber og sivilsamfunnsorganisasjoner for å etablere og styrke ungdomsvennlige helsetjenester der unge kan ha tilgang til reproduktive helsetjenester og informasjon, inkludert tilgang til veiledning og prevensjonsmidler.

Vi hjelper tenåringsmødre tilbake til skolen etter fødsel.
Vi etablerer helsetjenester i skolen eller lokalsamfunnet, støtter omfattende seksualopplæring i skolene og etablerer ungdomsklubber der ungdom kan utveksle informasjon og lære av hverandre om helse og livsmestring.


Jente i blå kjole ser i kamera. Hun bærer en baby i et fargerikt sjal på ryggen.
16 år gamle Lizzy fra Malawi med datteren på ryggen. I Malawi, Mosambik, Niger, Nepal og Uganda hjelper vi jenter som har droppet ut av skolen på grunn av barneekteskap eller tenåringsgraviditet med å gjenoppta utdanningen. Foto: Redd Barna/Lisa Brodshaug

Tre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Bli medlem

Bli medlem

Gjør som 90.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli frivillig

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får positive opplevelser i form av trygg lek, læring og aktivitet.

Pengene kommer fram!

92,6%
7,4%

Av innsamlede midler går 92,6% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,4% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.