Seminar om regjeringens utviklingspolitikk

Når: 10. januar 2024 – kl. 08:00-09:30
Hvor:  Kulturhuset i Oslo.

Arrangement Midtveisevaluering av Hurdalsplattformen

Bli med på seminar om midtveisevaluering av utviklingspolitikken i Hurdalsplattformen.

I oktober 2021 ble Hurdalsplattformen til. Plattformen danner grunnlaget for regjeringens arbeid.

Etter litt over to år med denne som gjeldende politikk har Redd Barna gjennomført en midtveisevaluering og inviterer blant andre statssekretær Bjørg Sandkjær til en «utviklingssamtale» om underkapitlet «Utviklingspolitikk» med påfølgende debatt.

Redd Barna kommer med en karaktervurdering av de seks punktene regjeringen selv har sagt de vil prioritere, og fremhever hva som må til det neste halvannet året for å få toppkarakter.

Du møter:

Bjørg Sandkjær, statssekretær, Utenriksdepartementet

Gunvor Knag Fylkesnes, direktør for politikk og samfunn i Redd Barna

Dagfinn Høybråten, generalsekretær, Kirkens Nødhjelp

Arrangementet ledes av Magnus Takvam, journalist i Alltinget og tidligere kommentator i NRK.

Midtveisevaluering av utviklingspolitikken i Hurdalsplattformen.

Dato: Onsdag 10. januar
Tid: kl.08:00-09:30
Hvor: Kulturhuset i Oslo.

Se arrangementet på Facebook.