Foto: Redd Barna/Louise Dyring Nielson
Redd Barnas Annette Giertsen peker på at erfaringer viser at barn og unge kan gi vesentlige bidrag til fred. Den yngre generasjonen har et sterkt ønske om og kapasitet til å bygge fred.

Giertsen mener det er en klar sammenheng mellom fredsprosesser og barns medvirkning.

- Erfaringene våre viser at barn og unge kan gi vesentlige bidrag til fred. Den yngre generasjonen har et sterkt ønske om og kapasitet til å bygge fred. Gjennom dette utfordrer de oss voksne: Hvordan kan vi støtte barn i å møte den volden som vi voksne overlater til dem? Og kanskje enda mer utfordrer de vår evne til å håndtere konflikter før de eskalerer til voldelige og væpnete konflikter, sier hun. Giertsen mener FN må styrke barns rolle i pågående fredsprosesser.

- FN Resolusjonen om Kvinner, fred og sikkerhet er viktig ved at den understreker kvinners deltakelse i fredsprosesser. Vi trenger en lignende resolusjon om barn og unge personer, sier hun. Les innlegget til Annette Giertsen

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.

Foto: Redd Barna/Ingrid K. Lund
Norad-konferansen 2011 hadde fokus på områdene bistand og konflikt, et fokus Redd Barna er veldig opptatt av.

Viktig fokus

Norads årskonferanse 2011 ble avholdt 12. desember. Blant gjestene var Kronprins Haakon og president og Nobelprisvinner Ellen Johnson Sirleaf.

- Jeg er svært glad for at vi også i år kan gi ut en resultatrapport med et viktig, men vanskelig tema. Formålet med rapporten er å kommunisere resultater fra arbeidet med bistand innenfor noen utvalgte hovedområder, sier Norads direktør Villa Kulild.

- Det er veldig viktig at vi har fokus på resultater og kontinuerlig lærer av de tiltakene som fungerer, at vi fortsetter med de gode, og endrer eller avslutter de som fungerer dårlig.

Evaluering og forskning

Norads resultatrapporter er ett av flere bidrag til større åpenhet om resultater og utfordringer i norsk bistand. Rapporten er verken en forskningsrapport eller en samlet evaluering av all norsk bistand til land i konflikt, men analysene og eksemplene baserer seg på evalueringer, forskning og internasjonale erfaringer.

Konferansens fokusområder var bistand og konflikt, et fokus også Redd Barna er veldig opptatt av. Redd Barna er nevnt i Norads resultatrapport. Se rapporten her >