Foto: Redd Barna / Tom Pilston

Det skriver Redd Barnas landsjef i Somalia, Hassan Noor, i sin blogg. Situasjonen i Somalia ligner enkelte steder på det som normalt er definert som hungersnød, og langt verre enn i 2011 da 258.000 mennesker døde.

- Vår største bekymring akkurat nå er at tusenvis av mennesker skal dø, når vi vet at det er mulig å forhindre det, sier Gry Ballestad, Redd Barnas nødhjelpssjef.

Manglende vilje

Over hele Afrikas Horn har mer enn 14 millioner mennesker desperat behov for nødhjelp i form av mat, vann og medisiner. I noen av landene som er rammet av tørke er det i tillegg væpnet konflikt, som i Somalia. Noe lenger vest, i Sør-Sudan, skyldes sulten i all hovedsak konflikten som brøt ut i desember 2013. Her er ca fem millioner mennesker i behov for nødhjelp. Redd Barna er blant organisasjonene som påpeker at sult og død ikke er uunngåelig. Det handler om myndighetenes egen politiske vilje til å hjelpe, og til å sette på plass tiltak som hindrer at katastrofene gjentar seg.

Redd Barna har arbeidet i de sultrammede landene i mange år. Det er Somalia, Etiopia, Kenya og Sør-Sudan, i et belte like nord for ekvator, som omfattes av krisen, men situasjonen er ulik i de forskjellige landene. FN har definert situasjonen i deler av Sør-Sudan som en hungersnød. Mer enn 1 million mennesker, hvor de aller fleste er barn og kvinner, har flyktet over grensen til Uganda, Etiopia, Sudan og Kenya.

Foto: Redd Barna / Hassan Noor
En tørst jente forsøker å trekke vann ut av en tørr slange i Puntland, som opplever den verste tørken siden 1950.

Dette gjør Redd Barna

Somalia: 6,2 millioner mennesker er rammet. Hele Somalia er rammet, med de verste områdene i Puntland og Somaliland. I dette området gir Redd Barna støtte til lokalbefolkningen gjennom mobile helse- og ernæringstiltak. Teamene gir behandling av akutt underernæring og starter matprogrammer for de aller minste, blant annet ved å kurse unge mødre og støtte mødre-grupper. De mest utsatte husholdningene får kontantutbetalinger uten betingelser knyttet til bruk, samt mat og for. Til omreisende gjetere, såkalte pastoralfamilier, deler vi ut drikkevann både for mennesker og dyra. Der det er mulig reparerer og rehabiliterer vi landsbyenes brønner og andre vannkilder. Tiltak for å gi beskyttelse til barn, skape trygge lekeområder og helsetilbud er alltid en del av Redd Barnas arbeid. Barn under fem år og kvinner som venter barn eller som ammer er den viktigste målgruppen.

Etiopia: 5,6 millioner mennesker er rammet. Redd Barna har sendt ut mobile helseteam for å nå de fjerneste områdene der tørken har gitt barn og mødre alvorlig helseproblemer. Til de mange omreisende familiene som lever av jorda og dyrene sine, gir Redd Barna opplæring i dyrevelferd og gir veiledning om alternativ inntektsgenererende arbeid, som er avgjørende for dem som har mistet alle dyrene. De får også opplæring i teknikker som utnytter landbruket bedre, samt at også disse familiene får mat og penger ved utdelinger i landsbyene. Barn som kommer til grensebyene fra Somalia får trygge lekeområder og undervisning.

Kenya: 2,7 millioner mennesker er rammet. Redd Barna har gitt såkalt teknisk assistanse til kenyanske myndigheter og står klare til å gå inn på regionalt nivå dersom vi blir bedt om det. Det er økt underernæring blant barn i deler av landet, noe Redd Barna responderte til sent på året 2016. Redd Barnas stab i flyktningbyen Dollo Ado har tatt imot barn som trenger beskyttelse og en skolebenk til å normalisere hverdagen.

Sør-Sudan: Ca. 5 millioner mennesker er rammet. Nødhjelpsarbeidet trappes nå opp i fire delstater der befolkningen står i fare for hundersnød. Responsen til Redd Barna handler om ernæringstiltak for barn, beskyttelse og skole og tiltak for god hygiene.

Foto: Redd Barna / Tom Arup
En mor med sin ett-år gamle sønn på en av Redd Barnas mobile helseklinikker i Puntland, Somalia.

Mange kvinner og barn

- Staben vår i Etiopia ser en økning i antall flyktninger, mange av dem unge kvinner og barn, som kommer over grensen. Et av problemene er den pågående konflikten i Somalia. I områdene med mindre konflikt har ikke myndighetene ressurser og evne til å bistå, sier Ballestad.

I Kenya har antall mennesker som er i behov for hjelp mer enn doblet seg de tre siste månedene, til 2,7 millioner. Her er det ingen varsel om regn for april, noe som vil gjøre situasjonen enda verre. Men myndighetene i Kenya og Etiopia er foreløpig i stand til å trappe opp responsen og omfordele budsjettmidler for å dekke de største humanitære behovene blant egne innbyggere. I løpet av to uker i Etiopia flyktet flere enn 10.000 husholdninger fra et område til et annet fordi de mistet alle dyrene sine.

-Det er ikke tvil om at det internasjonale samfunnet må ta et større ansvar for det som skjer i denne regionen, sier Ballestad. Redd Barnas landsjef Hassan Noor skriver i sin blogg:

«Det er ikke lett å være hjelpearbeider i disse dager. Den moralske skyldfølelsen av å se disse kvinnene i øynene og love dem håp for morgendagen er enorm, vel vitende om hva som er deres skjebne. Likevel, man er en del av en bevegelse som sier at ingen barn skal dø av årsaker som vi kan forhindre. Og jeg har fortsatt tro på at det er talløse mennesker i verden som vil gjøre alt de kan for å beskytte somaliske mødre og deres barn i disse forferdelige tider.»

Foto: Redd Barna / Hassan Noor
Mange barn og foreldrene deres har måttet flytte i jakten på mat og vann

Gruoppvekkende historier

I Sør-Sudan er situasjonen gjort vanskelig på grunn av borgerkrigen.

-Vitnemålene vi hører er gruoppvekkende. Barn ankommer alene, etter å ha blitt tvunget på flukt fra sine hjem og på leting etter trygghet og beskyttelse. Mange er på randen til å sulte i hjel. Hungersnød er erklært i tre områder og vil spre seg, med mindre verdenssamfunnet åpner øynene for denne katastrofen, sier Peter Walsh, Redd Barnas landsjef i Sør-Sudan. Nødhjelp og tiltak for å beskytte barn på flukt er blant Redd Barnas aktiviteter i Sør-Sudan.

 

Vil du støtte vårt livreddende arbeid i Øst-Afrika?

Send SMS SULT til 2434 for å gi 150 kr, eller VIPPS valgfritt beløp til 10328