Foto: Mai Simonsen/ Redd Barna
Kun 17 prosent av sykdommene som tar barneliv i dag som kan forhindres med vaksiner. De resterende 83 % av årsakene skyldes andre årsaker. Ved å investere i flere motiverte, lønnede og utdannede lokale helsearbeidere kan vi få mer ut av hver krone som investeres i for eksempel vaksiner.

19 000 barn under 5 år dør hver dag av årsaker som relativt enkelt kunne vært forhindret. Den gode nyheten er at barnedødeligheten har sunket fra i underkant av 12 millioner i 1990 til i underkant av 7 millioner i 2011. Den dårlige nyheten er at andelen øker blant nyfødte.

- Dette er antakelig en indikasjon på at satsningen på vaksiner virker, men at vaksiner ikke hjelper for å få ned dødeligheten blant nyfødte. Det indikerer også at investeringer i oppfølging av kvinner og barn gjennom familieplanlegging, graviditet, fødsel og barsel ikke har vært prioritert, sier generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang.
 

Foto: Mai Simonsen/ Redd Barna
Redd Barnas generalseketær Tove Wang møtte Jens Stoltenberg i sommer for å meddele at Norge var verdens beste land og være mor i. Wang håper at Stoltenberg, under dagens konferanse, tar til orde for å sikre nok helsearbeidere og tilgang til helsetjenester for alle.

Norge må ta til orde for flere helsearbeidere

I dag møter statsminister Jens Stoltenberg Bill Gates og flere ledere for internasjonale organisasjoner som jobber med global helse, for å diskutere hvordan flere barn og mødre kan overleve i fremtiden. Redd Barna mener Stoltenberg må ta til orde for å sikre nok helsearbeidere og tilgang til helsetjenester for alle, i tråd med stortingsmeldingen om global helse.

Verden mangler mer enn 4 millioner helsearbeidere. Over en milliard mennesker står i dag uten tilgang til helsetjenester.

 - Fremover må det fokuseres på å sikre alle kvinner og barn tilgang til grunnleggende helsetjenester slik at nedgangen i barne- og mødredødeligheten kan fortsette. De som rammes hardest er de fattigste og mest marginaliserte menneskene i verden, så det blir viktig å støtte nasjonalt forankrede planer der alle skal med, sier Wang.

Investering i helsetjenester for alle

Foto: Colin Crowly/ Redd Barna
Lokalt helsepersonell vil i tillegg til å sette vaksiner, kunne utføre andre essensielle mor-barn-tjenester som gjør at barn overlever og vokser opp. På en helseklinikk i Kenya får barnet en vaksine mot lungebetennelse, som en del av en vanlig helsesjekk.

Sikrer man tilgang til helsetjenester av god kvalitet for alle vil man kunne bryte vonde sirkler av fattigdom og sykdom i utsatte grupper av befolkningen.

- Investering i helsetjenester for alle kvinner og barn vil redde liv og sikre grunnleggende menneskerettigheter. Forskning viser at det også skaper en mer produktiv befolkning som vil tjene samfunnet godt, sier Wang

- Ved å investere i flere motiverte, lønnede og utdannede lokale helsearbeidere kan vi få mer ut av hver krone som investeres i for eksempel vaksiner. Dette fordi helsepersonell i tillegg til å sette vaksiner vil kunne utføre andre essensielle mor-barn-tjenester som gjør at barn overlever og vokser opp, sier Wang.
 
- I de fleste land med høy barnedødelighet er det de fattigste og mest marginaliserte barna som har minst sjanse for å overleve fordi de ofte mangler tilgang til helsearbeidere og et helsevesen. For å sikre videre fremgang er vi nødt til å sørge for at alle kvinner og barn skal få tilgang til grunnleggende helsetjenester. I tillegg må vi få et økt fokus på ernæring og utdanning som sentrale faktorer, avslutter Wang.