Foto: Redd Barna/ Kristin Sommerseth
(f.v) Helene, Diveena, Cornelia og Eline har gått rundt i klassene og informert om Haiti og Redd Barna.

I 2009 samlet skoler i Norge inn i overkant av 2,3 millioner kroner til Redd Barna. Redd Barna besøkte 70 skoler, både med frivillige og ansatte. Redd Barna opplever at det er et stort engasjement på mange skoler i Norge, og dette er noe organisasjonen setter pris på. Grav skole i Bærum er en av Redd Barna-skolene, og har nå hatt aksjonsuke til inntekt for Redd Barnas arbeid for jordskjelvofrene på Haiti. Til sammen fikk elevene inn hele 193 819 kroner på aksjonsuken.

Egen Redd Barna-kafé

Cornelia (13), Helene (12), Eline (12) og Diveena (12) går alle sammen i sjuende klasse på Grav skole, og sitter i styret til elevrådet på skolen. Jentene forteller at sjuende klasse har hatt en ekstra arbeidsuke for å skaffe penger til Haiti og Redd Barna.

- Vi fikk leksefri en dag, hvor alle sjuende-klassingene jobbet, sier Cornelia.

Sjuende klasse ville også arrangere en egen café for Redd Barna. En gang i måneden er det skole-kafé på Grav for femte, sjette og sjuende-klasse, kalt Diggern. Vanligvis går overskuddet til klassekassene, men nå ville sjuende klasse at pengene skulle gå til Redd Barna. De satte også opp prisene på inngang og kioskvarer. Diggern-kaféen og aksjonsdagen til sjuende klasse ga til sammen 40 000 kroner til Redd Barna og Haiti.

- Vi er veldig fornøyde med det, sier Diveena.

Jentene har også selv hatt ansvaret for å gå rundt i klassene og informere om Redd Barna. Vanligvis er det representanter fra Redd Barna som kommer og informerer, så Grav er den første skolen som har prøvd å la elevene selv gjøre det.

- Det fungerte veldig bra, sier Eline.

- Barna i de yngste klassene stilte mange spørsmål, det var morsomt, sier Cornelia.

- Vi har hatt flere fra Redd Barna her før, så vi kunne mye om organisasjonen, sier Helene.

Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Til sammen fikk elevene på Grav skole inn 193 819 kroner på aksjonsuken.

Mange aktiviteter

Jentene tror at de fleste elevene på skolen er fornøyd med å ha en aksjonsuke hvor de slipper lekser, og jobber istedenfor. Kreativiteten har i alle fall vær stor, og elevene har blant annet hakket is, måket snø, passet søsken, vasket, solgt vafler, ryddet loftet, støvsugd, ryddet, jobbet i barnehage, laget middag, vasket klær, solgt kaker, solgt egne leker, laget konvolutter til foreldres arbeidsplass, hjulpet besteforeldre, solgt lodd, funnet par i sokker og ryddet i skap. Jentene selv har gjort litt forskjellig:

- Jeg ryddet kontoret til pappa, og ryddet hjemme, I tillegg solgte jeg boller ute, sier Diveena.

- Jeg pusset alle vinduene i hele huset vårt, og så solgte jeg kaker sammen med ei venninne, sier Cornelia.

- Jeg støvsuget hos besteforeldrene mine, og vasket bilen til mormor. Jeg ryddet også hjemme, og solgte boller, sier Helene.

- Jeg solgte kaker og lodd, og ryddet hos ei venninne, sier Eline.

Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Jentene på Grav var fornøyde med resultatet, og glade for å gi pengene til Redd Barnas Arnhild Midgaard.

Redd Barna-skole

På Grav skole er det 600 elever. Jentene tror også at foreldrene er fornøyde med at elevene har aksjonsuke.

- Vi lærer å hjelpe andre barn, og det synes de er bra, sier Helene.

- Foreldrene synes også det er godt å få ryddet opp litt, sier Eline.

Grav skole er en Redd Barna-skole. I høst kommer det nytt undervisningsmateriell fra Redd Barna som alle skoler kan bestille gratis. Undervisningsmateriellet bygger på kunnskapsløftet. Skoler som samler inn penger til Redd Barna og ønsker besøk vil kunne få dette, såfremt vi har ledig kapasitet. Ønsker man et tettere samarbeid med Redd Barna kan skolen bli en Redd Barna-skole. Da får skolen også jevnlig rapportering fra Redd Barnas arbeid gjennom året, de får tilsendt Redd Barna-Magasinet og de vil bli prioritert hvis det er stor etterspørsel etter skolebesøk. Til gjengjeld holder skolen innsamlingsaksjon for Redd Barna en gang i året eller er Redd Barna-fadder.

Ta kontakt med vår giverservice på 22 99 09 00 eller post@reddbarna.no for å bli Redd Barna-skole.