Foto: Redd Barna/Marianne Skogen
Daniel sammen med ordfører Hanne Opdan. Daniel håper ordføreren vil sette retten til lek og fritid høyt på agendaen de neste 4 årene.

Over hele landet var det 16.oktober aksjonsdag for retten til lek og fritid. Frivillige og ungdomsambassadører møtte sine folkevalgte og overrakte Redd Barnas kommuneundersøkelse. I tillegg utfordret de politikerne med spørsmål om hva de vil gjøre de neste fire årene for å sikre alle barn i kommunen en mulighet for deltagelse i fritidsaktiviteter. Daniel Rishaug Kjos (14) er fra Ski kommune og han er aktiv som ungdomsambassadør i Redd Barna. Han tok kontakt med ordfører Hanne Opdan for å høre hvilke planer hun har for å inkludere alle barn og unge i Nordre Follo kommune, en sammenslåing av Ski og Oppegård kommune.

Økonomi er en barriere

I henholdsvis Ski og Oppegård vokser 7,3 % og 6,3 % av barna opp i familier med vedvarende lav inntekt. Det er noe lavere enn gjennomsnittet på rundt ti prosent på landsbasis, men det er fortsatt mange barn i Ski og Oppegård som lever i familier med dårlig råd. Derfor vil Daniel høre hva ordføreren mener kan gjøres for at det blir flere som får støtte til å delta på aktiviteter, og om aktiviteter kan blir billigere eller gratis.

- Veldig godt spørsmål, dette er jo noe vi har jobbet med. Hvordan vi skal finne arenaer for å inkludere alle, uavhengig av lommeboka til foreldrene. Både på idrett, men også andre kulturaktiviteter, svarer ordføreren.

Hun nevner gratis lokaler i kommunens regi, flere åpne allidrettområder, aktivitetskort og utlånsordning av utstyr, og enda tettere samarbeid med lag, foreninger og NAV som tiltak. «Og jeg er helt sikker på at vi kan bli veldig mye bedre på å informere om de ulike støtteordningene», legger hun til. 

Foto: Redd Barna/Marianne Skogen
Daniel samlet inn innspill fra barn og voksne i Ski der de forteller hva som bør gjøres for at flere skal få delta på fritidsaktiviteter.

Barn og unge ønsker et sted å være

I Redd Barnas kommuneundersøkelse har norske kommuner svart på hva de gjør for å sikre en inkluderende fritidsarena. Barrierer som penger, transport, mangel på informasjon og tilrettelegging, møteplasser, prestasjonsstress og fordommer er noen av barrierene som hindrer barns deltagelse.

Les Redd Barnas nye rapport om hva norske kommuner gjør for å sikre en inkluderende fritidsarena > 

Daniel har samlet inn innspill fra både barn og voksne i Ski der de har skrevet hva de mener bør gjøres for at alle barn og unge får delta. Blant de mange forslagene er det flere ungdommer som har skrevet at de ønsker at den lokale fritidsklubben ikke blir lagt ned.

- Fritidsklubber er et fantastisk tilbud for barn og unge som ikke vil drive med idrett, men vil være sosiale uten press og påmelding. Vil fritidsklubber bli prioritert de neste 4 årene?, spør Daniel.

- Det er kjempeviktig for oss å prioritere ulike arenaer som barn og unge er på, og som de faktisk velger å være på, svarer ordføreren.

«Blant annet har kommunen spurt barn og unge på Langhus hva de ønsker. På det svarte ungdommene at de ville ha en ungdomskafe, noe de fått. Om vi gamlingene skulle bestemt, så hadde det jo kanskje blitt et helt annet tilbud. Så det å lytte til hva dere barn og unge ønsker, det må vi gjøre mye mer», understreker hun.

Foto: Redd Barna/Tone Kråkenes
I Redd Barnas nye kommunerapport har 116 norske kommuner svart på hva de gjør for å inkludere alle barn og unge på fritidsarenaen.

Mangel på tilrettelegging

Tilrettelegging kan være et stor hinder for mange barn og unge med nedsatt funksjonsevne når de ønsker å delta på fritidsaktiviteter. Dette bekreftes i rapporten fra Redd Barna: kun 32% av møteplassene for barn og unge er universelt utformet.

Daniel er opptatt av tilrettelegging og spør ordføreren om aktiviteter og lokaler er tilpasset ulike barns behov.

- Ikke alle tilbudene er tilrettelagt for de ulike typene funksjonsvariasjoner som finnes, svarer Opdan.

Ordføreren ønsker et møte med idrettslagene for å få kunnskap om hvilke behov som ikke er dekket i dag. «Idrettslagene må jo bidra til å sette i gang aktiviteten», sier hun. 

Mål om å sikre barns rett til lek og fritid 

Ordføreren forteller at Nordre Follo har satt seg tydelig mål i tråd med regjeringens fritidserklæring: barn og unge i Nordre Follo kommune skal ha mulighet til hvile, fritid og lek, og delta i idrett, fysisk aktivitet og kulturaktiviteter.

- Dette skal vi gjøre ved å legge til rette for at alle barn, uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn, har mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert aktivitet. For å få til dette så skal vi også utfordre idretten og kulturlivet på hvordan de kan være med for at vi skal nå dette målet, sier Opdan. «Og løsningene vil vi få til i samarbeid med ungdommen, de må vi ha med», avslutter hun.

Daniel lover å følge med på at ordføreren gjennomfører på det hun har lovet. 

Foto: Redd Barna/Marianne Skogen
Sammen med rapporten overrekker Daniel tips til hvordan kommunen kan sikre at alle barn og unge får oppfylt sin rett til lek og fritid. Ordføreren sier at tipsene vil hun ta med i sitt arbeid fremover.