Foto: Redd Barna
– Norge som ett av verdens beste utdanningsland burde dele sine erfaringer systematisk med samarbeidsland. Vi har ett av verdens mest inkluderende skolesystemer. Vi har et mer sosialt utjevnende skolesystem enn de fleste andre land, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

FNs tusenårsmål for bekjempelse av fattigdom går ut i 2015. Utdanning er en forutsetning for framgang på alle andre samfunnsområder.

Når UNESCO måler framgangen på Tusenårsmålet om utdanning for alle bruker de en indeks som måler deltakelse i førskoletilbud, grunnskole, lese- og skrivedyktighet blant voksne og kjønnsforskjeller i utdanning og gjennomføring til 5. klasse. Denne indeksen toppes av Japan, Sverige og Norge.

På bunnen finner vi Niger, Burkina Faso og Mali. Her har tre av fem 15-19 åringer aldri gått på skole. I Niger er bare 62 % av elevene i grunnskolealder innskrevet i skolen. Samtlige av disse landene har erfart kriser i 2012.

– Norge som ett av verdens beste utdanningsland burde dele sine erfaringer systematisk med samarbeidsland. Vi har ett av verdens mest inkluderende skolesystemer. Vi har et mer sosialt utjevnende skolesystem enn de fleste andre land. Derfor utfordrer jeg utviklingsministeren og kunnskapsministeren til å rette ryggen og snakke om norsk skole med stolthet, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

Foto: Redd Barna/Mai Simonsen
Målet om grunnskoleutdanning for alle barn blir ikke nådd, tross store framskritt. Det meste av den positive utviklingen skjedde i perioden 1999-2004.

I 2008 stanset framgangen helt opp

Målet om grunnskoleutdanning for alle barn blir ikke nådd, tross store framskritt. Det meste av den positive utviklingen skjedde i perioden 1999-2004. I 2008 stanset framgangen helt opp. Økningen har vært størst i lavinntektsland. Den totale utdanningsbistanden gikk for første gang ned i 2011.

– Rapporten bekrefter det Redd Barna har sagt lenge, nemlig at den positive utviklingen når det gjelder grunnutdanning har stanset opp, og at utdanningsbistanden går ned, sier Wang.

Hun påpeker at mange av de fattigste landene har økt sine utdanningsbudsjetter de siste årene, men giverne har ikke matchet denne innsatsen. 

– I tillegg går mye av den internasjonale utdanningsbistanden til høyere utdanning, og tjener i realiteten donor giverlandene. Dette kan utviklingsminister Heikki Holmås følge opp i møter med de landene det gjelder, sier Wang.

Skole uten læring er meningsløst

UNESCO-rapporten viser videre at 120 millioner barn faller ut av skolen før de når 4. klasse. 130 millioner går på skolen uten å lære grunnleggende ferdigheter.

– Vi ser at det ikke er nok å få barna inn i klasserommet. Forholdene i skolen og i undervisningen er i mange fattige land så dårlig at mange barn går ut av skolen uten å ha lært å lese og skrive. Dersom barn ikke har grunnleggende leseferdigheter mot slutten av tredje skoleår er sjansene store for at de vil gå inn i rekkene av analfabeter, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.