Foto: Lisbeth Michelsen/Redd Barna
Illustrasjonsfoto.

- Med dette prosjektet ønsker vi å la barn og unge selv sette ord på erfaringer og utfordringer de opplever. Barn er de fremste ekspertene på egne liv. Gjennom å lytte til deres opplevelser og meninger ser vi tydeligere hva vi kan gjøre for at alle barn skal få delta i fellesskapet og på fritidsaktiviteter, sier Judith Tesfaghiorghis, prosjektkoordinator i Redd Barna.

Inkludering og mangfold

Norsk barnebokinstitutt og Redd Barna har dette prosjektet for å få mer kunnskap om utenforskap som barn og unge kan kjenne på. I prosjektet er det med dyktige forfattere som holder skrivekurs med elever på ungdomstrinnet. Hittil har skrivekurset blitt gjennomført på tre skoler i ulike kommuner, Holte skole i Kristiansand, Torpa barne- og ungdomsskole i Nordre Land, og Bjøråsen skole i Oslo. Hver av klassene har hatt flere skriveøkter sammen med forfatterne. Det er ungdommene selv som skriver tekstene, og som bestemmer hva de skal handle om.

Foto: Judith Tesfaghiorghis/Redd Barna
Elever på Holte skole i en skriveøkt i prosjektet.

- Vi ønsker at prosjektet skal stimulere barns interesse for litteratur, og bidra til at både barn og voksne får økt bevissthet og kunnskap om utenforskap. Ved å formidle de unges egne historier om barrierer ser vi klarere hva som hindrer inkludering og mangfold, sier Tesfaghiorghis.

Sterke historier om ensomhet

Gjennom skriveprosjektet kommer det frem mange sterke historier om ensomhet og utenforskap. Flere av historiene beskriver den vonde og frustrerende følelsen av å ikke bli inkludert på skolen og fritiden når du ikke driver med den samme aktiviteten som de fleste andre er med på. Det som skjer på fritidsarenaen utgjør også et stort samtaleemne på skolen. Mange gleder seg til fotballcuper og stevner, og de prater mye om dette, både før og etter. Er du ikke med på fritidsaktiviteten, er det vanskelig å henge med i disse samtalene. Flere forteller at de da trekker seg tilbake, eller kjenner seg skvist ut av vennegjengen. Utenforskapet vokser.

Det er på fritida det skjer

Andre som er med på aktiviteten, sier at de kjenner seg alene og utenfor fordi de ikke har råd til å kjøpe utstyr som de andre har. Mange av tekstene som ungdommene har skrevet handler om å ikke ha råd til å være med, enten på aktiviteter eller stevner.

Foto: Judith Tesfaghiorghis/Redd Barna
Elever på Bjøråsen skole har skrevet tekster om å ikke få delta på fritida, og støtter opp om Redd Barnas kampanje om at alle barn og unge har rett til lek og fritid.

Flere skriver også om at dårlig tilrettelegging og lite kunnskap også fører til utenforskap. Du blir ikke spurt om å være med på stranda eller på kjøpesenteret når du sitter i rullestol eller går på krykker. Du blir ikke en del av fellesskapet, og det er en tung følelse. Ungdommene trekker også frem den ekstra oppmerksomheten de kan få, følelsen av å være annerledes og til bry når du har nedsatt funksjonsevne. Folk stirrer, og det forsterker følelsen av å være annerledes, for alt du vil er jo å passe inn. Flere sier at «det er så lite som skal til» for at de skal kunne bli med på aktiviteter. Det handler som oftest om å bli spurt, bli ringt til, bli inkludert.

- Det kommer tydelig frem hvor viktig det er å være med på det som klassekamerater og venner gjør på fritiden. Fritidsaktiviteter betyr så mye, det er der det skjer, sier Tesfaghiorghis.

Holte skole fikk trykket alle tekstene sine i Fædrelandsvennen, i en egen del som heter Lokalkulturen. Les tekstene fra ungdommene her.

Bli med å si fra!

Skriv under på oppropet for å si fra at alle barn har rett til lek og fritid her:

Skriv under på oppropet