Redd Barna har i samarbeid med Norges idrettsforbund og Norges Fotballforbund utviklet kursopplegget Trygg på trening med Redd Barna. Kurset skal bidra til at idrettsklubbene blir trygge for barn.

Trenere og andre tillitspersoner for barna skal få opplæring i hva seksuelle overgrep er, hva man kan gjøre om man er bekymret for et barn, og hvordan forebygge seksuelle overgrep i egen klubb.

Foto: Geir Owe Fredheim
Redd barna ser frem til tett samarbeid med idretten om Trygg på trening med Redd Barna. Fra v. Jan Kjensli, Norges Svømmeforbund, Rasmus Olstad Semmerud, Norges Fotballforbund, Monica Sydgård, Redd Barna, Håvard B. Øvregård, NIF, Ingrid Tollånes, Gjensidigestiftelsen og Elin Langli, Redd Barna.


– Det er viktig for oss i Redd Barna at dette blir et opplæringsverktøy som blir funksjonelt for idretten. Kursopplegget skal være så enkelt at alle klubbene selv skal kunne gjennomføre det. For at vi skal nå ut til flest mulige barn er det viktig for oss at idrettslagene får et eierskap til dette, sier Elin Langli, rådgiver i Redd Barna.

Idretten glade for samarbeid

Håvard B. Øvregård, rådgiver verdi i Norges idrettsforbund, sier norsk idrett er glade for at Redd Barna nå ønsker å bruke sin kompetanse på idrettsområdet.

– Norsk idrett har prioritert å lage regelverk og råd om hvordan man skal følge opp saker om seksuell trakassering og overgrep, så det passer fint at Redd Barna nå tilbyr norsk idrett et forebyggende verktøy, sier Håvard B. Øvregård.

Norges Fotballforbund var første forbund som fikk tilpasset kursopplegg. Tre fotballkretser er allerede i gang med å gjennomføre opplæring av trenere og ledere.

Målet er at alle fotballkretsene skal ha gjennomført opplæringen innen utgangen av 2021.

Viktig støtte fra Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen bidrar nå mer økonomisk støtte over flere år, så Redd Barna kan inngå samarbeid med flere idrettsgrener.

Redd Barnas Monica Sydgård og Svømmeforbundets Bjørn Soleng signerer avtale om samarbeid for å gjøre barn trygge på trening.

Nå er også avtale om samarbeid signert med Norges Svømmeforbund. Svømmeforbundet er opptatt av at alle medlemmene skal oppleve mestring, glede og trivsel i trygge rammer i klubbene.

De ønsker at samarbeidet med Redd Barna om opplæringsprogrammet «Trygg på trening med Redd Barna» vil være et bra tilskudd i arbeidet med å utdanne instruktører, trenere og tillitsvalgte i hvordan de på best mulig måte kan sikre at våre utøvere blir sett, og at de opplever trygge voksne.

Allerede førstkommende helg vil 220 svømmeinstruktører gå igjennom kurset.

– Målet er at svømmeinstruktørene også tar kunnskapen videre til sine respektive svømmeklubber, sier Jan Kjensli i Norges Svømmeforbund.