Foto: Redd Barna/Lisbeth Michelsen
Barn og unge sitt nettunivers er ofte utilgjengelig for voksne. Redd Barna jobber for at ungdom skal fortelle og formidle mer om sitt liv på nettet.

På Rommen Scene i Oslo spiller ungdom en aktiv rolle i sin lansering av en rapport som handler om deres nettunivers, og hva som skiller tull fra trusler i sosiale medier. Ungdom skal vise utdrag av en dans om tematikken. Unge som jobber med drama skal lese om råd til voksne om hvordan de kan lære barn og ungdom om godt nettvett. Ungdom skal dessuten fortelle om sitt nettunivers, som ofte er utilgjengelig for voksne

Se her  for mer informasjon om arrangementet.

Tøff sjargong

Rapporten Tull eller trussel? Forebygging av kriminalitet på nettet er et resultat av et treårig prosjekt i samarbeid med Feltteam Alna og SaLTO. SaLTO er samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge. Prosjektet går ut på å inkludere ungdommers sosiale liv i det arbeidet som gjøres ellers for å forebygge kriminalitet. Rapporten bygger på deltakelse fra ungdom og ansatte som arbeider i førstelinjetjenesten.

Foto: Redd Barna/Lisbeth Michelsen
Ungdom og voksne må samarbeide for at nettet skal bli en trygg arena, og for å unngå bruk av trusler og skjellsord.

-Det er ofte en tøff sjargong i sosiale medier. Ungdom flest er innforstått med at det ikke er ment alvorlig når man tøyer grenser og bruker trusler i sin nettkommunikasjon. Samtidig ser vi at det som er ment som tull kan oppfattes som en trussel, fordi det er framsatt anonymt, forteller Kaja Hegg, rådgiver i Redd Barna.

Spille på lag

Rapporten inneholder råd om hvordan både voksne og unge kan forebygge bruk av aggressive sjargonger og trusler på nettet. Foreldre, skole og fritidsklubber har en viktig rolle i å skape en mer ansvarlig og positiv nettkultur, og ungdom må få god informasjon om hva som er lov og ikke lov i sosiale medier.

-Arbeidet i prosjektet viser at flere må spille på lag om vi skal lykkes med å skape en trygg og ansvarlig nettkultur. Den aller viktigste samarbeidsparten er samarbeidet med ungdom selv, insisterer Hegg.

Les rapporten Tull eller trussel? Forebygging av kriminalitet på nettet her.

Les mer om Redd Barnas nettvettarbeid her.