Foto: Kristin Jonassen Nordby/Redd Barna
Esterlin er nomade som lever av dyrene sine, men nå er alle de 150 geitene døde på grunn av tørken. Esterlin har 10 barn og bor i en leir for internt fordrevne. Her er hun på klinikken med sine to yngste barn som er på bedringens vei etter ni dager med behandling.


Den lille kroppen hiver etter pusten, men han gråter ikke. Mosab er to måneder gammel, men er ikke større enn en nyfødt baby. Kun 3,1 kilo. Han må få hjelp nå, om han skal klare seg. Moren Mariam holder ham varsomt inntil seg og stryker den lille kroppen.

- Han har diaré og kaster opp. Derfor tok jeg ham med hit. Det er første gang jeg er her på klinikken, forteller Mariam.

Sykepleierne på stabiliseringssenteret for underernærte barn på sykehuset i Garowe tar raskt affære for å hjelpe lille Mosab. Når gutten er veid, undersøker de ham og starter behandlingen umiddelbart. Han trenger næring og oksygen.

Foto: Kristin Jonassen Nordby/Redd Barna
Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang hilser på to måneder gamle Mosab og moren hans Mariam. Den lille gutten er akutt underernært. Den lille gutten trenger sårt næring og oksygen.

Hjemme i Hejikheir, 120 kilometer unna stabiliseringssenteret, er de andre syv barna. De har lite mat og nå er ikke Mariam der til å passe på dem. Hun aner ikke hva fremtiden vil bringe.

I et annet rom på klinikken sitter Esterlin med sine to yngste barn. De har allerede vært på klinikken i Garowe i 9 dager. Fathi er tre måneder gammel. Ifra er to år. Dette er første dagen toåringen klarer å sitte oppreist siden hun ble syk. Hun veier kun 6,8 kilo.

- Begge barna hadde meslinger og diaré da de ble innlagt, forteller Esterlin, som også er bekymret for de åtte andre barna hun har etterlatt hjemme.

Mistet 320 husdyr

Deres historier er ikke unike i Somalia, der 60 prosent av befolkningen er nomader som lever av husdyrene sine.

- Det er vanlig at vi opplever tørke i Somalia, men før har tørken kommet hvert fjerde år, så folk har hatt mulighet til å bygge opp reserver før den rammer igjen. Nå har den kommet tre år på rad, forteller Mohemed Abdulkedir som jobber på Redd Barnas kontor i Puntland i Somalia.

Det har ført til at 80 prosent av alle husdyrene i landet er døde, og med det ble livsgrunnlaget til svært mange revet bort. Mange har mistet alt de eier. I vår kom det litt regn, men langt unna det regntiden vanligvis bringer.

- Før tørken hadde vi 400 geiter, nå har vi bare 80 igjen. De er veldig svake og klarer ikke produsere melk, forteller Mariam.

Foto: Kristin Jonassen Nordby/Redd Barna
Disse sterke kvinnene bor i leiren Bursalah i Puntland ved grensen til Etiopia- Totalt bor det 821 familier i leiren. Alle er internt fordrevne på grunn av tørken. De fleste har mistet alle dyrene sine og dermed også livsgrunnlaget.

Forhindret massedød med rask respons

Mange beskriver tørken i år som verre enn i 2011 da 250.000 somaliere døde. Likevel har man unngått massedød denne gangen - takket være nødhjelp fra det internasjonale samfunnet. Det er samlet inn 447 millioner kroner. Det utgjør 45 prosent av det FN har bedt om.

Av Somalias befolkning på 11 millioner, så er det ifølge FN 6,2 millioner som trenger humanitær hjelp. Av disse er det tre millioner som har behov for akutt hjelp. 1,6 millioner somaliere er flyktninger i eget land som følge av tørken. Kombinasjonen av langvarig væpnet konflikt flere steder i landet, politisk ustabilitet og klimatiske utfordringer gjør at Somalias befolkning er spesielt utsatt for hungersnød.

- Selv om det verste ser ut til å være over nå, så er det fortsatt store behov og det vil det være i lang tid fremover, sier generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang. Dette er hennes første tur til Somalia.

- Disse menneskemøtene gjør dypt inntrykk på meg. Jeg er imponert over styrken somalierne viser til tross for det harde livet de lever og alt de har måttet gjennomgå. Folk som har nesten ingenting, forteller at de deler det lille de har igjen med naboen, sier hun.

Ikke alle klarer seg

Foto: Kristin Jonassen Nordby/Redd Barna
Hun er 17 år og trebarnsmor. Alle dyrene hennes er døde og mannen er syk. Før tørken levde Kadra og familien av sine 300 geiter som nå alle er døde som følge av tørken. Nå bor hun i flyktningleiren Badweyn i Puntland med sin yngste datter på ett år, Sueda. De to andre barna bor med bestemor utenfor leiren. - Det ble for vanskelig å ha dem her alle tre, sier hun. Hver måned får hun overført 750 kroner fra Redd Barna til mobiltelefonen som hun kan bruke til livsopphold for seg og barna. - Uten hjelpen fra Redd Barna, så vet jeg ikke hvordan jeg skulle klart meg.

Millioner av mennesker er internt fordrevne og overlever kun på grunn av hjelpen de får i flyktningleirene. Det finnes ikke tall på hvor mange liv tørken har tatt i Somalia i år, men det betyr ikke at ingen dør. Frem til september hadde 610 underernærte barn under 5 år blitt innlagt på stabiliseringssenteret på sykehuset i Garowe i 2017. De aller fleste kunne vende hjem friske, men 16 små liv sto ikke til å redde.

- Det er ikke lett for mødrene som kommer hit med barna sine. De har alle barn hjemme som de må reise fra. Mange ønsker å dra med en gang barna viser tegn til bedring, men vi må forklare at det er helt nødvendig at de blir noen dager til om barnet skal klare seg, sier legen Said Ahmed Yassin.

Yassin forteller at 90 prosent av alle barna som kommer til klinikken er fra fattige nomadefamilier. Kun alvorlig underernærte barn med tilleggskomplikasjoner blir henvist hit.

Generalsekretær Tove R. Wang har selv helsebakgrunn. Hun er imponert over arbeidet og profesjonaliteten hun ser på klinikken som blir drevet med støtte fra Redd Barna.
- Said viser stor omsorg og forståelse for mødrene og barna som behandles her. Han ser utfordringene deres og er opptatt av å gi en helhetlig behandling. Og han fremhever betydningen av amming. Det redder liv, sier hun.

Mosab og Mariam har fått tildelt en seng. Den lille gutten får tilført oksygen. Fortsatt vil det ta noen dager før moren kan senke skuldrene og vite at han vil klare seg. Og enda noen dager før hun kan vende tilbake til landsbyen 120 kilometer unna, der de syv andre barna venter.