Foto: Lisbeth Michelsen
Mange barn på mellomtrinnet har egne profiler på sosiale medier, og chatter på nettet. Andre er ikke sosialt aktive i nettsamfunn, men vil i løpet av kort tid begynne å utforske nettes muligheter. Derfor er mellomtrinnet en viktig gruppe å nå.

Heftet,

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
er nå klar til bruk for lærere på mellomtrinnet i skolen, og for andre som jobber direkte med barn i aldersgruppen 5. til 7.klasse. Tenk før du deler er et metodehefte for å snakke med barn om deres sosiale liv på nettet.

- Vi opplever at stadig flere skoler etterspør materiell for å snakke om nettvett i skolen. Heftet inneholder øvelser og aktiviteter til bruk i klasserommet, og målet er at unge blir mer bevisst om eget ansvar og grenser på nettet, sier Kaja Hegg, rådgiver i Redd Barna.

Viktig aldersgruppe

Mange barn på mellomtrinnet har allerede opprettet egne profiler, og er i gang med å bruke sosiale nettsteder og chatteprogram. Mellomtrinnet er derfor et fint tidspunkt for å starte en dialog om språkbruk på nett, anonymitet, deling av informasjon og grensesetting.

- Mellomtrinnet er en viktig aldersgruppe å jobbe med. Det er en periode hvor barn blir stadig mer sosiale på nettet, og hvor vennskap og kontakten med omverdenen utforskes, påpeker Hegg.

Foto: Lisbeth Michelsen
Å være i forkant med å snakke om sosial bruk av nettet kan være nyttig for å unngå at barn venner seg til å bruke nettet på måter som forvirrer eller sårer andre. Mobbing og krenkelser skjer via nett og mobil, og svært mange steder begynner dette allerede i barneskolen.

Skolen skal aktivt arbeide for et godt psykososialt miljø som fremmer læring. Det som skjer på nett og mobil, i og utenfor skoletid, vil påvirke læringsmiljøet, og angår derfor alle fag og alle lærere.

Forebygge mobbing og trakassering

- Det er viktig å bevisstgjøre barn på muligheter og farer knyttet til anonymitet, og konsekvenser av at ting blir liggende ute på nettet. Å få barn til å forstå barn at de må tenke før de deler på nettet, er også viktig for å forebygge mobbing og seksuell trakassering, sier Hegg.

Tenk før du deler bygger på et positivt syn på barns nettbruk, og at unges erfaringer og egne refleksjoner må danne grunnlag for økt nettvett i hverdagen. Målet med dette aktivitetsheftet er å engasjere barn til samtaler om hvordan man presenterer seg, omgås og kommuniserer på nett.

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
eller du kan bestille det på www.reddbarna.no/nettvett.


Tenk før du deler inngår som en del av Redd Barnas nettvettarbeid, og har fått støtte av Utdanningsdirektoratet.