Foto: Redd Barna
Meneliya klarte ikke å fortelle noen hvor vanskelig hun hadde det, men hun klarte å tegne det. Det ble nøkkelen til at hun kunne få et bedre liv.

Meneliya er fra Zombadistriktet i Malawi. Hun er ett av fire søsken i en familie hvor foreldrene er analfabeter og har en usikker inntekt. De lever av det de dyrker i en liten grønnsakshage, og ofte er det for lite mat til familien på seks. For å gjøre det enklere for familien skulle Meneliyas bo hos bestemoren sin.

Men livet hos bestemor Anne skulle imidlertid bli enda tøffere. Meneliya ble jaget opp grytidlig hver morgen for å jobbe på bestemorens åker. – Du kan ikke gå på skolen før du har gjort litt gartnerarbeid. Jeg har ikke råd til å la deg spise maten min uten at du gjør noe for den, pleide bestemoren å si.

I Malawi er det vanlig at de eldre vil at barna skal arbeide, delvis fordi noen ekstra hender kan bidra til økte inntekter, men også fordi de eldre mener at de må forberede barna på å klare seg på egen hånd dersom de skulle miste foreldrene sine.

Utslitt før skolestart

Meneliyas arbeid i hagen tok flere timer hver morgen og slet henne helt ut før hun skulle i gang med skoledagen. – Innen skolen begynte var jeg så trøtt og sliten at jeg ikke klarte å konsentrere meg. Det var vanskelig for meg å lære meg noe som helst, forteller Meneliya.

Ingen på skolen hennes visste hva hun slet med på hjemmebane. Hun holdt det for seg selv helt til hun en dag bestemte seg for å dra til Chilungamo Children’s Corner, en barneklubb som er støttet av Redd Barna. Ett av programmene Redd Barna har startet for å hjelpe barn er helse- og utdanning gjennom kunst (Health and Education through Art – HEART). Det var på denne barneklubben Meneliya for første gang lagde en tegning som viste den mørke hemmeligheten hun bar på. Tegningen viste en eldre kvinne med en stokk, og ved siden av stod et barn med noe som så ut som et hageredskap, og det var tydelig ut fra tegningen hvem som hadde kontrollen.

Tegningen reddet Meneliya 

Rådgiveren i barneklubben la merke til tegningen. Hun hadde fått opplæring i hvordan man skal se etter tegn til at et barn har problemer, og visste hvordan man kan oppmuntre barn til å fortelle om det de har tegnet. Rådgiveren tok en prat med Meneliya, og dette var nøkkelen til at hun kunne fortelle om hvordan hun hadde det hos bestemoren.

– Da jeg forklarte for henne hva tegningen betydde ble hun veldig bekymret. Hun og klassekameratene mine snakket om min situasjon og de bestemte seg for å hjelpe meg, sier Meneliya.

Kort tid etter møtte klassekameratene opp hos bestemoren og sa at de var der for å hjelpe Meneliya med å dyrke resten av åkeren. Bestemoren ble sjokkert over hvor sjenerøse barna var, og etter en samtale med senterets rådgiver innså hun at hun hadde behandlet sitt barnebarn dårlig. – Disse barna gav meg en lærepenge. Jeg innser at jeg ikke behandlet Meneliya rettferdig. Nå vil vi la henne gå på skolen i stedet for å jobbe i åkeren, sier bestemor Anne.

Tegning som terapi

Redd Barnas kunstprogram er rettet mot barn som bor i samfunn preget av konflikt, vold, fattigdom og HIV/AIDS. Så langt er HEART-programmet etablert i Malawi, Mozambique, Haiti og Nepal, og det er planlagt å utvide til flere land.

Prinsippet om å bruke kunst i utdanning og terapi baseres på en idé om at små barn som lever i vanskelige omgivelser har vanskelig for å uttrykke det de føler eller har opplevd. Dermed kan deres emosjonelle behov ofte bli undervurdert og oversett.