Foto: Lisbeth Michelsen

Som forelder er det vanskelig å ha oversikt over barnas bruk av sosiale medier og nett. Barna er sosiale, deler innhold og deltar i fellesskap, uten at foreldre vet hva de gjør, hvem de snakker med og hvilke inntrykk og erfaringer de får. Og ikke minst hva slags press og farer de utsettes for eller kan utsette andre for.

Risikoer – et tastetrykk unna

Allerede fra barnetrinnet kan barn eksponeres for porno på nettet, få spørsmål om å dele nakenbilder og de kan komme i kontakt voksne som kan utnytte barns sårbarhet på nett. Barn forblir ofte tause om ekle og ubehagelige opplevelser, og voksne må derfor ta ansvar for å stille spørsmål og vise interesse for hva barna opplever på nett, på godt og på vondt.

For å gjøre det lettere å ta den vanskelige praten så har Redd Barna laget en håndbok med informasjon og råd om hvordan man som forelder skal møte barnas nettbruk, positive utforskning og behov for beskyttelse. Håndboka heter «Snakk med oss!». Håndboka er laget og skrevet av Silje Berggrav.

Last ned håndboka "Snakk med oss!" her.

- Barn og unge som Redd Barna har snakket med, sier at de ønsker at voksne skal snakke med dem om hva de opplever på nettet. Det er viktig at voksne tør å snakke om seksualitet og grenser, for å forebygge skadelig bildedeling og overgrep. Barn og unge trenger å vite at de kan komme til de voksne, hvis de opplever noe ubehagelig på nett, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna.

Foto: Lisbeth Michelsen

Praktiske råd

Håndboka forteller hvor barn kan få god informasjon om kropp, seksualitet og helse, og den gir også om gode hjelpetilbud som finns, som er tilpasset barnets alder og faglig kvalitetssikret. 
Håndboka omtaler disse temaene som er aktuelle for mange barn i deres hverdag:

  • Behovet for å bli sett og likt
  • Seksuelt språk og trakassering
  • Pornografi på nettet – et tastetrykk unna
  • Naken på nettet
  • Nettet som kontaktarena for seksuelle overgrep 

Ansvar, grenser og respekt

Håndboka beskriver ulike risikoer barn møter på nett, og det er forslag til spørsmål som man kan stille til barna for å snakke om dette. Det legges både vekt på spørsmål til å få barn til å reflektere rundt spørsmål om ansvar, grenser og respekt i sin nettbruk. Spørsmålene er kvalitetssikret av ungdom selv, som også er tydelige på at det er viktig at voksne gir barn god informasjon og er en trygg buffer for barn i deres netthverdag.

Denne håndboka er laget til foreldre, men kan brukes av helsesøstre, lærere og andre som jobber med barn og ungdom.

Du kan laste ned håndboka «Snakk med oss!» her.

Du kan bestille håndboka fra ditt nærmeste regionkontor, eller ta kontakt med kaja.hegg@reddbarna.no. Kaja Hegg kan også svare på spørsmål om håndboka.