Foto: Lisbeth Michelsen
Barn som har opplevd seksuelle overgrep, fattige barn og barn fra Syria er blant taperne med dagens politikk. Regjeringen får stryk, det vil si rødt kort, på fem av ti områder. I tillegg får de gult kort på flere av punktene, som betyr at arbeidet her heller ikke er godt nok.

I samarbeid med DAMWAD Norge måler Redd Barna regjeringens politikk det siste året, og legger frem resultatene i Bar(n)ometeret. Dette skjer i dag under Arendalsuka. Hva har Høyre-Frp-regjeringen gjort for barns rettigheter? Har regjeringen tatt det ansvaret den har for barna i Norge og resten av verden?

Redd Barna har satt opp ti punkter for viktige områder for barn. Til hvert punkt har Redd Barna satt krav som må være oppfylt hvis regjeringen skal få godkjent punktet. Fem punkter dreier seg om barn i Norge, fem om barn i resten av verden.

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.

Ti områder regjeringen blir målt på

Redd Barna deler ut grønne, gule og røde kort til de ti punktene.

Grønt kort = bra, fortsett med dette arbeidet.
Gult kort = her må regjeringen skjerpe seg.
Rødt kort = regjeringen svikter barna.

De ti områdene er:
1. Økt kunnskap om seksuelle overgrep
2. Trygt og deltakende læringsmiljø
3. Opphør av begrensede oppholdstillatelser
4. Redusert fattigdom blant barnefamilier
5. Barns adgang til å klage ved brudd på sine rettigheter
6. Ta imot 10 000 syriske flyktninger og øke bistanden til Syria og nabolandene
7. Bekjempe ulikhet mellom fattige og rike barn i verden
8. Globalt lederskap for barns og mødres helse
9. Globalt lederskap for utdanning for utvikling
10. Føre en klimapolitikk for fremtiden

Får stryk på fem områder

Regjeringen får fem røde kort:

Foto: Lisbeth Michelsen
Et av punktene som er svært aktuelt før kommunevalget, er hvordan kommunene håndterer seksuelle overgrep mot barn. Regjeringen får stryk for sin innsats for å øke kunnskapen om seksuelle overgrep mot barn.

Rødt kort: Økt kunnskap om seksuelle overgrep
Regjeringen for stryk for sin innsats for å øke kunnskap om seksuelle overgrep mot barn. Dette gjelder både hvor lite kunnskap fagpersoner som jobber med barn får gjennom sin utdanning, at barnehager ikke nødvendigvis har beredskapsplaner for å forebygge og avdekke overgrep, og at kommuner ikke har egne handlingsplaner om seksuelle overgrep mot barn.

Rødt kort: Opphør av begrensede oppholdstillatelser
Siden 2009 har det vært mulig å gi enslige mindreårige asylsøkere midlertidig opphold i Norge, det vil si at ungdommene blir sendt tilbake når de fyller 18 år. Ordningen har påført barna det gjelder lidelser som depresjoner, selvmordstanker og sykehusinnleggelser, og flere barn har forsvunnet fra mottakene. Likevel mener regjeringen ordningen er forsvarlig.

Rødt kort: Barns adgang til å klage ved brudd på sine rettigheter
I mange land har barn nå muligheten til å klage inn brudd på barnekonvensjonen til FNs barnekomité. Norge gir ikke barn denne klageretten.

Rødt kort: Ta imot 10 000 syriske flyktninger og øke bistanden til Syria og nabolandene
Borgerkrigen i Syria er den største humanitære katastrofen siden andre verdenskrig. I Stortinget var det flertall for å ta inn 10 000 flyktninger fra Syria over to år. Men regjeringen fikk i forhandlinger tallet ned til 8000 syriske flyktninger over en periode på tre år. Økningen i støtte til Syria og nærområdene er for lav, og Frp trakk seg fra forhandlingene i protest mot at det lå an til flere syriske flyktninger.

Rødt kort: Føre en klimapolitikk for fremtiden
Det viktigste klimatiltaket er utslippskutt. Slik utslippsnivået til Norge er nå, så fører ikke regjeringen en klimapolitikk for fremtidens barn og unge.

– Dette er ikke en gjennomgang av all politikk som angår barn, for det er veldig mye, men vi har løftet fram de viktigste og mest kritiske områdene for barn. At regjeringen får rødt kort på halvparten håper vi er en vekker og en motivasjon for å forbedre seg, sier Line Hegna, kommunikasjonssjef i Redd Barna.

Redd Barna gir i tillegg to grønne kort og tre gule kort til Høyre og Fremskrittspartiets innsats. De to grønne kortene får regjeringen for sin innsats for å styrke utdanning i bistands- og utviklingspolitikken, og for sitt globale arbeid for barns og mødres helse.