Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
I Supernytt er det barna som er ekspertene. Supernytt er for barn mellom 8 og 12 år, og har veldig gode seertall.

Eglantyne Jebb-prisen  er oppkalt etter kvinnen som startet Redd Barna. Prisen kan gis til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, bedrifter eller andre som har gjort en særskilt innsats for å styrke barns rettigheter eller bekjempe brudd på barns rettigheter. Nå er det Supernytt som får prisen. Supernytt har holdt på i halvannet år, og formidler tv-nyheter til barn mellom 8 og 12 år.

Barna er hovedpersonene

Live Kaldestad er prosjektleder i Supernytt. Hun har vært med helt fra starten, og har også vært engasjert i flere år for å få nyheter for barn på skjermen, før Supernytt ble en realitet.

- Før jobbet jeg med det jeg nå kaller ”voksennyheter”. Jeg tenkte mye på hvordan vi burde fortelle og forklare nyhetene til barna. Barn får jo med seg det som skjer i verden, og det kan mange ganger virke skremmende og uforståelig. Vi i Supernytt mener det er mulig å snakke med barn om alt, så lenge vi gjør det på en skikkelig og forståelig måte. , sier Kaldestad. Vi må koble på barna i nyhetene, og ta utgangspunkt i deres perspektiv og deres opplevelser. Derfor er det barn sier viktig. Deres meninger og tanker er det mest interessante, og de blir som regel hovedpersonene i sakene våre, sier Kaldestad.

En annen i Supernytt-redaksjonen, og som er mer kjent blant barna, er programleder Benedicte Bendiksen. Hun har ledet sendingene fra studio helt siden Supernytt startet opp i januar 2010.

- Vi er på barnas side. Supernytt er ikke noe ovenfra og ned-program. Vi jobber grundig med sakene våre fordi det er viktig for oss at det vi lager er forståelig. På slutten av dagen når jeg er i studio, jobber jeg hele tiden med å finne balansen mellom de glade, de triste og de tunge nyhetssakene sånn at de presenteres på best mulig måte for de unge, sier Bendiksen.

Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Supernytt tar også opp vanskelige temaer, som terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya. Supernytt mener at det går an å snakke med barn om alt.

Ekstrasending om 22. juli

I det siste har Supernytt-redaksjonen jobbet med hvordan de skal fortelle barn om terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya 22.juli. De laget en ekstrasending på 23 minutter, vanligvis varer Supernytt i åtte minutter. Ekstrasendingen ble gjort tilgjengelig på nett før skolestart, så lærere kunne bruke den i undervisningen. Redaksjonen sier det var en utfordring å lage nyheter for barn om bomben og massakren.

- Vi måtte balansere alle sakene nøye, vi diskuterte hvert ord og hvert bilde. Vi ville gi informasjon og kunnskap, og la barn komme til orde, både barn som var direkte berørt av tragedien og barn som sto mer på siden. Det var veldig viktig at vi kom med denne ekstrasendingen, for flere barn har sagt til oss at det eneste de ville gjøre etter 22. juli, var å sjekke Supernytt. sier Kaldestad.

Redd Barna valgte å gi Eglantyne Jebb-prisen til Supernytt fordi de gir barn informasjon som er tilpasset dem, noe som er nødvendig for at barn skal kunne si sin mening. Supernytt er også en direkte kanal for at barn skal kunne bli hørt, og Redd Barna er svært glade for at Supernytt jobber bevisst med at gutter og jenter skal være likt representert i sendingene. Supernytt tar også sikte på å speile hele Norge.

Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Supernytt er glade for å ha fått Eglantyne Jebb-prisen. Det betyr ekstra mye for dem at barn har vært med å gi råd om prisen.

Glade og stolte

Supernytt er glade og stolte av å ha fått Redd Barnas egen barnerettighetspris i år. De var nominert i fjor også, da var det Landsforeningen for barnevernsbarn som vant. I arbeidet med å komme frem til årets vinner, har Redd Barna hatt med seg barn fra Jeriko skole i Oslo på råd.

- Det at barn har fått være med å påvirke, gir en ekstra dimensjon til denne viktige prisen. Det er jo det vi i Supernytt er opptatt av, at barn skal få være med å bestemme, sier Kaldestad og Bendiksen.

Supernytt fikk overrakt prisen, som er et kunstverk og æren av å få sin egen barnerettighetspris, av Redd Barna torsdag 25.august.

- Gjennom deres nyhetsdekning og arbeidsmetode viser dere en grunnleggende respekt for barn og deres rettigheter. Dette viser at man kan kommunisere med barn om alt, bare det gjøres på en tilrettelagt måte. Dette krever kompetanse, klokskap og mot, noe dere i Supernytt har vist at dere har, sier Tove Wang, generalsekretær i Redd Barna.