Foto: Redd Barna
I dag har over ti millioner barn i land med krig og konflikt fått et bedre læringstilbud som resultat av Redd Barnas innsats.

I 2006 lanserte Redd Barna den verdensomspennende kampanjen "ABC redder barna", som har hatt spesielt fokus på utdanning til barn i land rammet av krig og konflikt. Nylig kom

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
, som oppsummerer Redd Barnas kampanje.

Konklusjonen er positiv: Det er fullt mulig å gjøre noe med utdanningssituasjonen i verden i dag, også for de barna som har en svært vanskelig livssituasjon.

Mange uten skolegang

Med fattigdom, diskriminering, mangel på lærere, ødelagte bygninger og utrygge omgivelser har utfordringene med å gi barn skole stått i kø. Over halvparten av barna som i dag er uten skoletilbud, lever i land rammet av krig og konflikt.

Foto: Redd Barna/Jenny Matthews
Også barn i krigsherjede Irak, som denne jenta, har fått bedre skoletilbud takket være Redd Barna.

I Afghanistan foregår fremdeles halvparten av skoletimene i telt eller under åpen himmel. Skoleveien har landminer, og det er fare for overfall, voldtekter og bortføring. Det er få lærere som mottar lønn for jobben som de gjør. Dette tilsier at det fremdeles er mange barn som ikke får sjanse til å gå på skole.

I Den demokratiske republikken Kongo har barna som flyktet under sammenstøtene vært uten tilgang på utdanning siden 1998.

– Det umulige er mulig

Redd Barna har siden 2006 jobbet i de landene hvor det tilsynelatende er umulig å få på plass et skoletilbud. Men slik er det ikke. I noen av de vanskeligste landene, som Afghanistan, Sierra Leone, Kambodsja og DR Kongo, har vi lykkes med å få 1,4 millioner barn på skolebenken. Dette har skjedd i samarbeid med regjeringen, donorer og andre internasjonale aktører.

Foto: Redd Barna/Dan Alder
Over ti millioner barn fått et bedre læringstilbud som resultat av Redd Barnas kampanje "ABC redder barna".

– Det umulige er mulig, men det trengs internasjonal og nasjonal politisk vilje, inkludert finansiell støtte, for å tilrettelegge en trygg skolehverdag. Vi ble fortalt at det var altfor vanskelig å nå disse barna, men vi visste av erfaring at det var mulig. Fire år etter at vi lanserte den verdensomspennende kampanjen, vet vi at den har hatt en enorm innflytelse på millioner av barns liv, sier generalsekretær i Redd Barna Tove R.Wang.

Forbedret utdanning

Et annet viktig mål med kampanjen var å forbedre kvaliteten på utdanningen. I dag har over ti millioner barn fått et bedre læringstilbud som resultat av Redd Barnas innsats. Å sørge for at skolen er et trygt sted å sende barna til, er grunnleggende. Det er også viktig å sørge for at lærerne er godt utdannet, at de er betalt, og at de er motivert til å gjøre en god jobb.

– Utdanning som betyr noe for barnas liv er også viktig. Hvis barn ikke har bruk for det de lærer, er det lett for at de dropper ut av skolen. Man må sørge for at barna føler at det de lærer er relevant både nå og for fremtiden, sier Wang.

Foto: Redd Barna/Mats Lignell
Siden 2006 har tallet på barn uten grunnutdanning i verden sunket fra 115 millioner til 72 millioner. I de krigsrammede afghanske provinsene Helmand og Badghis er imidlertid fremdeles 80 prosent av barna uten skolegang.

Veien videre

Selv om "ABC redder barna" avsluttes som kampanje, vil Redd Barna forsette å jobbe med utdanning.

Om fem år har verdenssamfunnet forpliktet seg gjennom Tusenårsmål 2 til å sørge for grunnutdanning for alle barn i hele verden. Det er fremdeles store utfordringer før alle barn får utdanning.

– Holdningene i det internasjonale samfunnet er bedre i dag enn for fire år siden, og vi tror denne kampanjen har spilt en viktig rolle. I løpet av disse årene har andelen av bistandsmidler til utdanning i konfliktrammede land økt med 50 prosent, og bidrag til utdanning i nødhjelp er doblet. Likevel er det fortsatt langt igjen. Mer enn halvparten av de 72 millioner barna som ikke går på skolen i dag lever i land rammet av krig og konflikt. Hvordan skal disse barna ha håp for fremtiden, for seg selv og sine land, uten utdanning? Vi kan ikke stoppe nå. Vi må jobbe enda hardere for å nå målene om skolegang for alle, sier Tove R. Wang.