Foto: Redd Barna/Getachew Dibaba
- Jeg eide 100 dyr, men tørken tok livet av nesten alle. Vi er vant til tørkeperioder her, men de siste årene har det bare blitt verre og verre, forteller Ahmed Mohammed Hassan.

Ahmed Mohammud Hassan (72) bor i landsbyen Washakobar i Dolo-distriktet sørøst i Etiopia. Han har fire døtre og fire sønner, og er et respektert medlem av lokalsamfunnet.

I løpet av året har Ahmed og de andre i området sett dyrene sine bli svake og bukke under på grunn av mangel på vann og næring. Buskapen er helt sentral for at befolkningen skal ha noe å leve av, og etter hvert som livsgrunnlaget forsvant ble de helt avhengige av nødhjelp i form av mat og vann. 

- Mangel på regn er ikke uvanlig her, men situasjonen har bare blitt verre og verre for hvert år som går. Vi hadde et område hvor vi kunne finne mat til oss selv og til dyrene våre i tørkeperioder. Men i år har vi ikke hatt noen steder, for tørken gjorde at alle steder ble uttørket. Brønnene gikk tomme for vann. Fordi vi ikke kunne gi kyrne og geitene noe å spise eller drikke, døde de, forteller Ahmed.

Eide hundre dyr

- For to år siden hadde jeg 100 dyr: 60 sauer og 40 geiter. Nå har jeg bare 30 sauer og ti geiter igjen. Fortsetter det slik vil jeg miste alle husdyrene.

Gjennom et langt liv har Ahmed opplevd både gode og dårlige sesonger.

- I gode tider hadde vi masse melk, beiteområder og vann til buskapen. I tørkeperioder døde dyrene og folk måtte flytte til et annet sted. Nå har vi vært gjennom to slike tørkeperioder, og vi klarer ikke en gang å telle alle dyrene som dør. Tørke har blitt et vanlig fenomen, sier Ahmed.

Redd Barna har i løpet av den ekstreme tørken opprettet et eget program for å hjelpe de som har dyr som er for utmagrede til å overleve. Ved å skape et marked hvor landsbyer som Washakobar kan selge dyrene sine og dele på kjøttet, får familiene mulighet til å livnære seg i en svært vanskelig situasjon.

Kjøper opp døende dyr

Abdi Harun leder Redd Barnas arbeid i Dolo-distriktet, og har lang erfaring med å jobbe i regionen. Han kjenner levemåten til nomadene, og så derfor hva som kunne hjelpe dem etter hvert som de mistet alle dyrene sine.

- Det er ingen markeder for omsetning av buskap i nærheten. Hvis folk tar med seg dyrene til områder som ligger milevis unna, vil dyrene dø fordi de er for svake til å overleve turen dit. Vi pekte oss ut noen områder hvor vi så at vi kunne hjelpe nomadene med å selge dyr som ellers ville dø uten at de kunne tjene noe på det. Pengene de tjente på salget kunne de bruke på å kjøpe varer de trengte. Slaktingen foregikk i samarbeid med profesjonelle fra landbrukskontoret, som sjekket helsa på dyrene. Kjøttet fra de slaktede dyrene ble fordelt med alle i lokalsamfunnet som hadde behov for det, forteller Harun.

- Vi har nytt godt av dette arbeidet fordi vi kan selge dyr som er døende og tjene på det, sier Ahmed.

Den siste tiden har det kommet en del regn i området, noe som igjen gjør det mulig for dyr å beite og finne vann. Men matkrisen er på ingen måte over selv om det regner. Redd Barna vil i løpet av 2012 fortsette nødhjelpsarbeidet, samtidig som vi hjelper befolkningen til igjen å kunne klare seg selv.

Les mer om Redd Barnas hjelpearbeid på Afrikas horn her >