Foto: Redd Barna/Mats Lignell
Redd Barna jobber målbevisst over hele verden for å sikre at barn – som denne døve gutten i Afghanistan – skal få en best mulig utdanning.

Dette gjøres på mange forskjellige måter i forskjellige land, og derfor har Redd Barna gjennomført en studie for å dokumentere noen av metodene vi bruker for å støtte lærernes profesjonelle utvikling og resultatene som det igjen fører til. Målet med studien har vært å styrke Redd Barnas arbeid for å bedre kvaliteten på utdanning.

Studien ble gjennomført av konsulent Frank Hardmann på oppdrag fra Redd Barna i 2011. Og en rapport som oppsummerer funn og konklusjoner fra undersøkelsene blir lansert nå i mai.

God modell

Rapporten inkluderer erfaringer fra 30 land. Konklusjonen er at modellene og metodene Redd Barna har utviklet for å støtte læreres profesjonelle utvikling i blant annet Etiopia, Zambia og Zimbabwe har hatt en god effekt på kvaliteten av utdanningen. Dette er modeller som vil kunne fungere godt også i andre land.

Rapporten understreker også at det er behov for å øke kapasiteten til lærere gjennom kontinuerlig opplæring og oppfølging av praktiserende lærere. Dette er avgjørende for arbeidet med å heve kvaliteten på utdanning. Det er spesielt behov for å styrke læreres kompetanse på pedagogiske metoder for lese- og skriveundervisning, samt morsmålsundervisning.

I tillegg til dette er det også behov for ytterligere å bygge opp kapasiteten til de som har ansvar for læreropplæring og oppfølging av lærere, slik som lærerskoler og utdanningsmyndigheter. 

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.