Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Terje Ranes spiller overgriperen og Monica Borg Fure er kvinnen og moren i stykket. Forestillingen er basert på kvinner og barns historier.

”Å leve på kode 6” har premiere på Caféscenen på Oslo Nye teater onsdag 28.september. Torsdag 29. og fredag 30. september er det gratis forestillinger med seminar med Redd Barna etterpå. Det er Blendwerk teater som står bak forestillingen. Blendwerk består av Monica Borg Fure og Terje Ranes. Manus til ”Å leve på kode 6” er skrevet av Monica Borg Fure. Terje Ranes har bidratt med manusutvikling og hatt regien, og de står begge to på scenen. I tillegg har de med seg frilans-skuespiller Tora Nilsen.

Lever med trusler om vold

”Å leve på kode 6” er historien om XXX og hennes datter XXX som lever i skjul for sin overgriper. Det er første nyttårsaften i nytt hjem.

Monica Borg Fure spiller moren, Terje Ranes er overgriperen og Tora Nilsen er datteren. Borg Fure kom inn i familievold-problematikken når hun var leder for Redd Barnas kampanje mot vold mot barn, Vennligst forstyrr!. Da samlet hun blant annet inn historier fra barn som lever med vold i familien, og lagde en bok basert på disse historiene.

- Når jeg jobbet med det, ble jeg nysgjerrig på mødrene til barna. Slik fikk jeg ideen til denne teaterforestillingen, som kan sees på som en rapport i en scenisk form, sier Borg Fure.

Borg Fure reiste rundt eller snakket på telefonen med kvinner som har levd eller lever med trusler om vold, og med fagpersoner. Redd Barna har også vært med å gi råd.

– Jeg har møtt utrolig flotte, reflekterte og sjenerøse kvinner i researcharbeidet. Dette er en gruppe kvinner som ikke ellers får ytret seg, på grunn av sin sikkerhet, forteller hun.

Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Tora Nilsen spiller datteren i "Å leve på kode 6". Hun mener barn ser mer enn de voksne tror, og at de får med seg alt som skjer.

Barnets perspektiv

Terje Ranes sier at det var viktig også å få med det menneskelige hos voldsmannen.

- Hvis du ikke ser at det er et menneske der, så vil du ikke engasjere deg, sier han.

Flere av kvinnene som hadde delt sine historier, kom og så en prøve av forestillingen. Det ble et sterkt møte mellom skuespillerne og de som har opplevd dette i det virkelige liv.

- De opplevde det vi gjør på scenen som ekte. Jeg forsto at det å spille jenta som har en voldelig far, er mer enn en rolle, sier Tora Nilsen.

Forestillingen handler også mye om hvordan barnet har det. Jenta i stykket er i ti-årsalderen, men blir et bilde på mange barn.

- Barn ser mer enn det de voksne tror, de får med seg alt som skjer. Samtidig er barnet i en konflikt, barn har lojalitet til begge foreldrene, og blir forvirret når den ene er slem mot den andre, sier Nilsen.

Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Det er grunner til at kvinner blir hos menn som mishandler dem. Som kvinnen i stykket sier: Når du møter dem, står det ikke i pannen på dem at de slår.

Hvorfor blir de?

Det store spørsmålet i stykket er hvorfor kvinnene i første omgang blir hos den som mishandler dem.

- Det handler om psykisk nedbryting, selvforakt og skam, sier Borg Fure.

Hovedpersonen i stykket sier selv: Når du møter dem, står det ikke i pannen på dem at de slår. Men til slutt får noen kvinner nok og bryter ut. Det kan få voldsomme konsekvenser for den som må leve videre med truslene. «Kode 6» betegner den sterkeste formen for beskyttelse man kan få i Norge, men hindrer ikke at noen kvinner likevel blir sporet opp av den de frykter. Noen bytter bosted og identitet gang på gang.

- Vi ville sette dette temaet på dagsorden. Dette er en forestilling som passer for alle fra ungdomsskolen og oppover, sier Ranes.

Etter forestillingene på Oslo Nye, håper Blendwerk å reise på turné med ”Kode 6”. Blendwerk har siden starten jobbet med ny, samfunnskritisk dramatikk, og har tidligere tatt opp jentevold, fattigdom og asylpolitikk gjennom sine forestillinger. Forestillingen ”Kode 6” er støttet av ExtraStiftelsen, Fond for lyd og bilde og Spenn.no.