Foto: Bilde fra filmen/Klikkmonster
Charlotte er med i filmen om Race for Survival, sammen med barn fra Tanzania, Jordan og India.

Fredag vedtok FN nye bærekraftige utviklingsmål for de neste 15 årene, og nå starter jobben med å få slutt på at barn dør av årsaker som kan forhindres.

Charlotte Mamillan-Lawler deltok i Løp for livet (se faktaboks) i Arendal 18.august, sammen med barn fra sju skoler i kommunen. Norge overtok stafettpinnen fra Bangladesh og ga den videre til Liberia. Gjennom fem måneder har tusenvis av barn i over 40 land deltatt i Race for Survival, eller Løp for livet. I helgen var 20 ungdommer fra hele verden i New York for å fortelle verdenslederne og FNs generalsekretær at de nå må overta stafettpinnen og og begynne på sin etappe av løpet mot 2030 - og en verden hvor barn får vokse opp og være friske. Og vi andre? Vi må passe på at lederne våre holder det de har lovet. 

Se filmen her

Dør før de blir fem

Siden 1990 har vi klart å halvere barnedødeligheten i verden, men fortsatt dør 5,9 millioner barn hvert eneste år - før de rekker å bli fem år.

- De aller fleste dør av årsaker som er relativt enkelt å forhindre, som diaré, lungebetennelse eller komplikasjoner knyttet til fødsel, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

- Det er ikke high tec-løsninger som kreves: Kyndig veiledning og oppfølging fra kvalifisert helsepersonell gjennom svangerskap, fødsel og de første barneårene kan bidra til en omfattende nedgang i barnedødeligheten, sier Wang.

Charlotte har forstått at det er viktig med helsearbeidere for å redde barns liv.

- I Løp for livet valgte jeg å løpe for at barn skal få hjelp fra leger, sykepleiere og jordmødre. Det var veldig fint å være med på, sier Charlotte.

Hva bør Norge gjøre?

Statsminister Erna Solberg er til stede i New York når verden nå signerer de nye utviklingsmålene. Norge har lenge blitt sett på som en viktig bidragsyter til global helse, med engasjement og økonomiske bidrag til vaksinealliansen GAVI og til barne-og mødrehelse. Wang berømmer norske myndigheter for dette engasjementet, men etterlyser samtidig en mer helhetlig tenkning og en større satsning på helsesystemer.

- Den kvalifiserte helsearbeideren utgjør limet i dette systemet. Norge må bevilge mer til utdanning av helsearbeidere og være i front for å møte helsearbeiderkrisen. Verden mangler over 7 millioner helsearbeidere. I 2035 vil behovet være 12,9 millioner. 

- FNs toppmøte markerer starten på en ny epoke med store muligheter for å forme en bedre verden. Vi må stille oss spørsmålet: hva slags verden vil vi ha? En verden hvor vi redder de som reddes kan, burde være et minimum i en anstendig verden, sier Tove Wang.

Løp for livet/ Race for Survival

Løp for livet (Race for Survival) er et barneløp som arrangeres av Save the Children for sette fokus på barns rett til å vokse opp og ha god helse. Stafetten startet i Washington i april, og siden da har stafetten vandret på kryss og tvers gjennom alle verdensdeler. Over 15000 barn har løpt for å fortelle verdens ledere at de må få slutt på at barn dør av årsaker som kan forhindres. Det norske folk har i sommer «donert» til sammen 21 000 kilometer til barnestafetten via sosiale medier.

Les mer om Løp for livet her: