Foto: Redd Barna/Jason Tanner
Redd Barna starter nå en innsamlingsaksjon til barna i Pakistan og sender blant annet ut SMS-er i dag.

– Jeg er sterkt bekymret. Det er barna som først bukker under. De tåler så lite. Og jo mindre de er, jo mer sårbare er de, sier generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang. 
 
Svært mange har ikke lenger et hus å bo i, ikke rent vann å drikke og heller ikke tilstrekkelig mat. Mange barn har kommet bort fra foreldrene sine eller mistet dem da vannet plutselig steg.
 
– Vi vet fra tidligere katastrofer at barn har et spesielt beskyttelsesbehov. Vi har fått inn rapporter fra Pakistan om at mange foreldre har forlatt barna sine hos slektninger eller fremmede mens de selv dro tilbake til landsbyene sine for å berge ut eiendeler, sier Wang.

Foto: Redd Barna
Redd Barna skalerer opp hjelpearbeidet. Behovet er enormt.

Setter i gang storstilt innsamlingsaksjon

I tillegg til å sende ut tekstmeldinger til potensielle givere i befolkningen, forbereder vi oss på å sende tekstmeldinger ut til ansatte, medlemmer og en del av våre egne støttespillere, i løpet av i dag. Redd Barna ønsker at folk ringer vår gavetelefon (820 44 789) og sender meldingen videre.
 
– Vi har nettopp startet innsamlingsarbeidet. I motsetning til Haiti tok det tid før vi kom i gang med innsamlingsarbeidet, fordi omfanget av situasjonen i Pakistan har vokst voldsomt de siste dagene. Vi har nå satt i gang et omfattende innsamlingsarbeid, og vil i løpet av de nærmeste dagene få mer oversikt over givergleden, sier markedssjef i Redd Barna, Tove Hauge.

Skalerer opp hjelpearbeidet

– Nå vil Redd Barna skalere opp hjelpearbeidet til også å omfatte midlertidige skoler og gi de flomrammede barna tilgang på utdanning, sier generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang. 

Redd Barna har vært til stede i Pakistan i mer enn 30 år, og har om lag 1200 hjelpearbeidere til stede i landet. Straks regnet lettet begynte Redd Barna letingen etter overlevende i flomområdet. Egne team fikk oversikt over omfanget av skadene og fant fram til de familiene som hadde størst behov for hjelp.

Redd Barna deler ut telt til hjemløse familier. Mat, vann og hygieniske artikler deles også ut, og legeteam er sendt inn i vanskelig tilgjengelige områder.

Behovet for hjelp er enormt. Redd Barna ber om økonomisk støtte fra både myndigheter og privatpersoner for å kunne nå ut til alle de flomrammede barna. Fokuset rettes nå mot opprettelsen av midlertidige skoler, for å normalisere hverdagen for barna og gi de beskyttelse.