Foto: Redd Barna/Mark Kaye
Joseph på skoleveien.

14 år gamle Joseph flyktet fra Bor i Sør-Sudan når urolighetene brøt ut i desember 2013. Etter flere måneder ute i skogen, kom familien seg over Nilen til Awerial, der Redd Barna driver skolegang i trygge lekeområder. Selv om Joseph har hatt et forferdelig tungt år, er han positiv og glad for å kunne gå på skole. Selv forteller Joseph:

- Vi kom hit i mars, så jeg kunne få gå på skolen. Hjemme er det krig nå, den tvang oss til å rømme derfra. Det var vanskelig å være på flukt, vi fant lite å spise og levde kun på gress og blader. Vi dro hit, fordi det bor noen naboer hjemmefra her, det er mat å få og jeg kan gå på skolen. Jeg har det bra her – det er ingen som slåss og med skole får jeg mulighet til å gjøre mitt eget liv bedre. 

- Jeg har lyst til å fortelle presidenten vår at det må bli fred. Folk burde ikke dø på grunn av det som har skjedd i Bor. Jeg så mennesker bli drept hjemme, forteller Joseph. 

Krisen i Sør-Sudan

Urolighetene i Sør-Sudan har gjort over 3,8 millioner mennesker i Sør-Sudan avhengige av humanitær hjelp siden desember 2013. Mange er på flukt innad i landet, men Kenya, Etiopia, Sudan og Uganda er også berørt av krisen da stadig flere flyktninger finner veien over grensene til disse nabolandene. 

Regntid og feilslåtte avlinger gjør faren stor for at dette tallet vil øke dramatisk innen 2014 er omme. FN har anslått at hele 7,3 millioner mennesker - halvparten av befolkningen i Sør-Sudan - vil være avhengige av hjelp i løpet av få måneder. Redd Barna jobber nå for å nå utsatte og rammede barn som Joseph med skolegang og helt nødvendige varer som mat. Vi driver også et gjenforeningsprogram, som har ført over 330 barn tilbake til foreldre eller andre tillitspersoner barna kjente fra før.

Sør-Sudan er preget av altfor høye tall på lidelser. For barn og unge som Joseph er det likevel mulig å bidra til en endring.

Redd Barnas fotograf Mark Kaye tilbrakte en dag sammen med Joseph. Se noen av bildene fra besøket under:

Foto: Redd Barna/Mark Kaye
Joseph sitt ansvar er å hente vann i leiren. Her bærer han vannet hjem for å vaske området familien bor på.
Foto: Redd Barna/Mark Kaye
På de trygge lekeområdene får barna undervisning og tid til å ting som er kjente og mindre alvorlige. Her er Joseph på huska sammen med venner som også bruker tilbudet.
Foto: Redd Barna/Mark Kaye
Joseph i sengen sin i flyktningleiren.