Vinneren av Barnas Valg 2017 er Arbeiderpartiet, som fikk 29,5 % av stemmene til de 60.530 barn og unge fra 5.-10. klasse som har stemt denne uken. Høyre er det neststørste partiet, med 23,4 % av stemmene. Hvis barn fikk bestemme, ville Stortinget sett ganske annerledes ut enn det gjør i dag. De to regjeringspartiene og deres samarbeidspartnere ville til sammen fått 40,6 % av stemmene, mens Arbeiderpartiet og SV (12,8 %) alene har fått 42,3 % av stemmene. Se alle resultater her, for landet og alle fylker.

At så mange som 60.000 barn deltok i Barnas Valg viser hvor viktig barns medvirkning er, og hvor stor interesse barn har for politikk og demokrati, mener Redd Barna.

- Vi er overveldet! Barnas Valg har gått over all forventning, og antallet stemmer er et tydelig signal på at barna også vil si sin meining om hvordan Stortinget bør se ut. Barn fra alle fylker i Norge har stemt, og vi har sett stort engasjement og interesse fra både barn og lærere, sier politisk leder i Redd Barna Gunvor Knag Fylkesnes. 

- Vi opplever at barnas stemmer og synspunkter ses på som mindre relevant fordi de ikke har stemmerett. Men det at så mange tusen barn nå har stemt i Barnas Valg, kan ikke ignoreres. Det hviler et ekstra stort ansvar på Arbeiderpartiet som vinner av Barnas Valg. De må lytte til barn mer enn de gjør i dag og føre en politikk som er til barns beste, sier Knag Fylkesnes. 

 - Dette er bare begynnelsen. Vi skal arrangere Barnas Valg i mange år framover, og har enda større ambisjoner for neste valg!  

 Under kan du se mandatfordelingen, regnet ut med poll of polls med en feilmargin på bare 3,2 %.