Foto: Redd Barna/Mai Simonsen
– Barn har rett til informasjon for å forstå den verden de lever i. Det er viktig at voksne tar seg tid til å snakke med barn om katastrofen, spesielt om det arbeidet som gjøres for å hjelpe de som er rammet, sier generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang.
Jordskjelvet som har rammet befolkningen på Haiti berører og engasjerer tusenvis av mennesker i Norge. Barn berøres også av det som har skjedd, og særlig av de konsekvensene dette har fått og får for barn. 
 
– Barn har rett til informasjon for å forstå den verden de lever i. Mange barn opplever naturkatastrofer som skremmende. Det er viktig at voksne tar seg tid til å snakke med barn om katastrofen, spesielt om det arbeidet som gjøres for å hjelpe de som er rammet. Mange barn har også et sterkt ønske om å gjøre noe for å hjelpe når de ser andre barn har det vondt, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

45 prosent av befolkingen i Haiti er under 18 år gamle, og barna er de mest sårbare i den ufattelige naturkatastrofen. Redd Barna anslår at nærmere to millioner av de som er rammet er barn
 
– Brevet til skolene gir informasjon som lærere kan bruke i samtale med sine elever. Det inneholder informasjon om hvordan barn reagerer, råd om håndtering, hva et jordskjelv er, hva jordskjelvet har ført til for de som bor der og hva man gjør for å hjelpe, med mer, sier Wang.

Barn ønsker å hjelpe andre barn

Foto: Redd Barna/Adriana Zehbrauskas
Befolkningen på Haiti har opplevd en forferdelig katastrofe. Hele verden lider med de som er rammet, også barna. Redd Barna har laget en liste med råd til voksne om hvordan de snakker med barn om dette.

På bakgrunn av de sterke inntrykkene som mediene formidler, har Redd Barna laget en egen liste med råd til voksne som vil vite hvordan de snakker med barna om katastrofen på Haiti.

– Vi oppfordrer heller voksne til å fokusere på at de får hjelp og på løsninger, enn på lidelsene. Er barna under 9 år, bør de ikke få se på TV-nyhetene. Har du barn mellom 9-13 år, bør dere se på nyhetene sammen, sier hun

Hun ber heller voksne om å forteller barna hva de selv kan bidra med.
 
– Mange barn har et sterkt ønske om å gjøre noe for å hjelpe når de ser at andre barn har det vondt, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.

 
Råd når du skal snakke med barn om krig og katastrofer: 

1. Lytt til barnet!

2. Ikke døm hva barnet sier. Lytt til barnets følelser – ikke fornekt dem

3. La  barnet styre samtalen – ikke press barnet til å snakke om noe det ikke selv tar initiativet til.

4. Ta barnet på alvor – ikke snakk bort det barnet sier eller le av det

5. Vær ærlig – si ikke usannheter eller noe du ikke kan stå inne for

6. Gi ikke løfter du ikke kan holde

7. La barnet snakke ferdig – gi litt tid til refleksjon før du svarer

8. Det er lov til å ikke ha svar på alt og fortelle barnet at vi ikke vet

9. Understrek for barnet at det er de voksnes ansvar å sørge for nødhjelp og sikre at barn og voksne får den hjelpen de har behov for. Det er mange organisasjoner som er godt i gang med å dele ut nødhjelp.