Foto: Redd Barna
- Vi må ta barns stemmer på alvor og lytte til hva de har å si. De har rett til å bli hørt og de har rett til å lære, sier Tove R. Wang. Her med syriske barn på flukt i Jordan.

Til tross for at flere barn i verden går på skolen enn noen gang, går det feil vei for 28,5 millioner barn som lever i land rammet av konflikt og kriser. Det er tre millioner flere barn utenfor skolen i dag enn for bare få år siden. Det er en økning både i reelle tall og som andel av det totale 58 millioner barn som ikke går på skole i verden. Det bekymrer Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.

– Utdanningstoppmøtet i Oslo denne uken er en viktig anledning til å snu den negative trenden, sier Wang.

Bruker mindre enn lovet

Barns rett til skolegang når de samtidig er rammet av en konflikt eller humanitær krise er et av de viktigste temaene på det globale utdanningstoppmøtet Oslo Education Summit som finner sted i Oslo mandag og tirsdag. Det er Norge ved utenriksminister Børge Brende og FNs spesialutsending for utdanning, Gordon Brown, som arrangerer møtet.

 I tillegg til at tallene går feil vei, bruker verdenssamfunnet langt mindre penger på utdanning i kriser enn de har lovet. Redd Barna krever at andelen økes fra to til fire prosent, en økt innsats som også FN vedtok i en egen resolusjon om dette for nøyaktig fem år siden.

Foto: Annie Bodmer-Roy/Redd Barna
En 12 år gammel jente fra Mail forteller hvordan opprørerne ødela alt på skolen: "Jeg liker det ikke. Skolen skal være et sted der vi lærer ting".

Har spurt barn

De senere årene er det blitt stadig mer anerkjent at utdanning har en rolle å spille i en krisesituasjon, når behovene for mat, drikke og beskyttelse er ivaretatt. Redd Barna ser nettopp tilbud om skole som en del av beskyttelsestiltak som kan bidra til å dempe barns frykt for det ukjente som skjer rundt dem, og til å normalisere hverdagen. I mange tilfeller har barna gått på skolen før krisen brøt ut, slik som tilfellet er for mange av de tre millioner barna i Syria som nå er på flukt og uten skolegang. Også barn i Jemen, Gaza, Pakistan, Colombia, Nigeria, Sør-Sudan og andre land blir tvunget til å slutte på grunn av konflikt. Angrep på skoler skjer i om lag 70 land.

Når humanitære hjelpearbeidere spør barn i disse landene hva som er aller viktigst for dem, svarer de utdanning. Nylig samlet britiske Redd Barna opp alle intervjuer som er gjort de siste årene og som er dokumentert i form av rapporter. 8.749 barn, rammet av totalt 17 konflikter og kriser, og som deltok i 16 studier foretatt av åtte forskjellige humanitære organisasjoner, svarte i 99 prosent av tilfellene at de ser på skolen som en prioritet.

I åtte av studiene sa hele 38 prosent at skolen var førsteprioritet, mens 69 prosent svarte at skole var blant de tre øverste prioritetene.

Les rapporten her.

Foto: Mark Kaye/Redd Barna
"De fleste som begår ondskap her i Den sentralafrikanske republikk har ikke gått på skolen. Det kan de ikke ha gjort. Ingen som er utdannet ville gjort disse tingene", sier gutt, 15 år.

Rett til å bli hørt

- Vi må ta barns stemmer på alvor og lytte til hva de har å si. De har rett til å bli hørt og de har rett til å lære. Ved å la være å høre på disse barna betyr det at de vil ha mindre håp for fremtiden, dårligere helse, dårligere utsikter til å tjene penger og mindre deltakelse i samfunnet, sier Tove Wang. Hun påpeker at det ikke bare er et spørsmål om moral, men en humanitær forpliktelse og en rett barna har i henhold til FNs barnekonvensjon. Barn utgjør en tredjedel av alle mennesker som bor i kriserammede land og kan kreve at deres stemmer blir hørt.

 - Vi vet at når barn får gå på skole, får de kunnskapen de trenger for å klare seg. Det gir dem beskyttelse mot menneskehandel, overgrep og rekruttering til barnesoldat, leger sår gjennom å bearbeide traumer og gir håp for framtiden. Gjort på den riktige måten kan utdanning bidra til å dempe konflikt og støtte fredsbygging, sier Wang.

Utdanningskrisen

Foto: Louise Leeson/Redd Barna
"Jeg kan si at jeg er håpløs. Hvordan kan jeg gå tilbake til skolen? Hvem skal betale?!, sier gutt, 16 år, fra Sierra Leone.

Redd Barna er svært positiv til at Norges regjering slår på stortromma når utdanningskrisen skal diskuteres. Utfordringene står i kø. I mange tilfeller handler det om mangel på økonomisk og politisk vilje. Også kvaliteten i skolen er for dårlig mange steder. 250 millioner barn går på skolen uten å lære å lese og skrive. To av fem tiåringer i verden kan ikke lese eller skrive, til tross for at halvparten har gått tre år på skolen. Kostnaden ved at 250 millioner barn ikke lærer, er nesten 130 milliarder dollar. 137 land kaster bort halvparten av det de faktisk investerer i utdanning ved at kvaliteten er så dårlig.

- Vi svikter disse barna dersom vi nøyer oss med å følge dem til skoleporten. Vi må være med dem hele veien inn i klasserommet og forsikre oss om at innholdet i skolen resulterer i læring og er til barnas beste, sier Wang.

 Redd Barna setter derfor frem tre krav i forbindelse med toppmøtet. Vi ber statsledere om å:

  • firedoble finansiering av lærere
  • doble finansiering av utdanning i krisesituasjoner innen 2016
  • signere deklarasjonen for trygge skoler