– I disse dager ser vi sterke bilder fra Afrikas horn av barn som er underernærte og omkommer av sult. I Somalia alene står én million barn i fare for å dø. Det er rystende å vite at i tillegg til denne akutte sultkatastrofen, dør det globalt over åtte millioner barn og 350 000 mødre hvert år. De fleste dør av sykdommer som kunne vært forebygget eller behandlet, sier generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang. 

Foto: Redd Barna/Tugela Ridley
Hussein Ali Adan er 27 år gammel og har jobbet som omreisende sykepleier for Redd Barna i tørkerammede Wajir i Kenya siden januar. Hussein reiser rundt i distriktet for å undersøke og behandle underernærte barn, gravide og nybakte mødre på steder uten helsesenter.

Helse for alle

Ifølge FN mangler verden i dag 3,5 millioner helsearbeidere. Helsearbeidere er ryggraden i et hvert helsevesen.

– Flere helsearbeidere som kan følge opp kvinner og barn gjennom familieplanlegging, graviditet, fødsel og i de første barndomsårene er avgjørende for at vi skal redde liv og oppnå FNs tusenårsmål om redusert barne- og mødredødelighet, sier Wang.

Over halvparten av barna som dør årlig, dør i forbindelse med fødsel eller i sin første levemåned. Mødrene dør i forbindelse med graviditet eller fødsel. Å forhindre sykdom og unødvendige dødsfall krever ikke dyr, ny teknologi. Det krever bare et helsevesen som sikrer et minimum av oppfølging under graviditet, fødsel og i barnas første år – en oppfølging som er helt avhengig av omsorgsfulle, motiverte helsearbeidere med tilgang til riktig utstyr.

Foto: Mikrofilm/Hanne Berkaak
Animasjonen til underskriftskampanjen er tegnet av Hanne Berkaak og produsert av Mikrofilm. Fridtjov Såheim og Elvira Nikolaisen stilte opp med stemme og sang. Del gjerne filmen med alle du kjenner.

Helsenorge og organisasjoner bak kravet

Redd Barna i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund, Den norske jordmorforening, CARE, Kirkens Nødhjelp, Den norske legeforeningen, Yngre legers forening og Press – Redd Barna Ungdom, ber om én ekstra bistandsmilliard til helse, som en storsatsing fra den norske regjeringen. Det trengs et globalt løft for å få flere helsearbeidere og å styrke helsevesenet i utviklingsland.

 – Det er flott å se at dette er et krav som mange store organisasjoner nå samles om. Denne brede oppslutningen sender et sterkt signal om viktigheten av å prioritere helsearbeidere i et helsevesen for alle. Norge gjør allerede en stor innsats på dette feltet, men vi er et av verdens rikeste land og har råd til å øke vår støtte til helse, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

Du kan bidra ved å signere oppropet på www.reddbarna.no/allesomen. Underskriftene overrekkes regjeringen før årets bistandsbudsjett vedtas. Helse for alle, alle som en!