Redd Barna har slått full katastrofealarm for situasjonen for barna på Afrikas horn. Nå styrker norske Redd Barna nødhjelpsarbeidet ytterligere ved å overføre 500 000 kroner fra Katastrofefondet vårt  til det livreddende arbeidet i Somalia, Kenya og Etiopia.

Foto: Redd Barna/Cat Carter
Hver dag kommer rundt 800 barn fra tørkerammede Somalia og til flyktningleiren Dadaab i Kenya. Narso er ett av disse barna. Noen familier har fortalt at de måtte gå i over en måned gjennom sand og en brennende hete i søken etter mat, vann og husly.

Redd Barna har slått full katastrofealarm for situasjonen for barna på Afrikas horn. En dødelig kombinasjon av sviktende regn og skyhøye matvarepriser gjør at ni millioner mennesker i Øst-Afrika nå er rammet av en akutt matkrise.

Millioner av barn i regionen er sultne, tørste og desperate. De står i fare for å bli akutt underernærte, og uten hjelp, kan mange komme til å dø.

Livsgrunnlaget er borte

Somalia, Kenya og Etiopia er særlig hardt rammet. Den tørreste regntiden på 60 år har ført til at avlingene slår feil over hele regionen. Jorda blir så tørket ut at den ikke lenger er dyrkbar, og husdyrene dør. Opp mot 60 prosent av kyrne er døde i de hardest rammede områdene – hvor husdyrhold er familienes eneste inntektskilde.

Det har ført til at matvareprisene går rett til værs. Nå strever familier med å få nok mat til ett måltid om dagen. Magen barn er rammet av sult. De som overlever, kan få varige fysiske og psykiske skader som følge av den akutte underernæringen.

Flere tusen familier – hvorav rundt 70 000 barn – har blitt tvunget til å flykte fra tørken og til allerede overfylte flyktningleire. Hver eneste dag kommer flere enn 800 barn fra tørke- og krigsrammede Somalia og til flyktningleiren Dadaab i Kenya. Barna som kommer dit er utslitte, underernærte og alvorlig dehydrert.

Dette gjør Redd Barna:

  • Deler ut vann i områdene som er hardest rammet av tørken. Vi bedrer også tilgangen til vann og sanitæranlegg i helseklinikker og skoler.
  • Deler ut vannkanner, filter og tabletter til å rense vann med for å sikre at folk ikke skal drikke forurenset vann i desperasjon.
  • Behandler akutt underernærte barn. Den livreddende behandlingen er ofte enkel og effektiv. Så langt i år har 8000 barn i Somalia fått slik behandling.
  • Hjelper familier til å kunne kjøpe sin ernæringsrik mat ved å dele ut matkuponger. Disse kupongene gir samtidig viktig støtte til de lokale kjøpmennene og markedene.
  • Overfører penger til familier som har mistet inntekten sin slik at de kan kjøpe det nødvendigste til barna.

Se hvordan katastrofen rammer Øst-Afrika her: