Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Det er en utfordring å formidle et budskap med så mange ord på en enkel og visuelt tydelig måte. Gruppen som jobber med filmen har flere møter med idémyldring.

Norske barn blir stående utenfor når FNs nye klageordning for barn trer i kraft i april i år. På tross av at et samlet Storting ønsker at regjeringen skal ratifisere tilleggsprotokollen til Barnekonvensjonen har Norge ennå ikke gjort det. Costa Rica ble for en måned siden det tiende landet som ratifiserte tilleggsprotokollen i Barnekonvensjonen. Og nettopp ti land måtte til for at en ny individuell rett for barn til å levere inn klager til FN skal tre i kraft fra april 2014. Norge har enda ikke ratifisert tilleggsprotokollen, og norske barn får dermed heller ikke rett til å klage. Redd Barna mener det er på høy tid at Norge slutter seg til FNs klagemekanisme hvor barn kan klage når en stat bryter rettighetene deres.

Snakke med barn og unge

Regine Karlsen er rådgiver i Redd Barna. Det var hennes idé å lage en animasjonsfilm om klagemekanismen, for å få barn og unge til lettere å forstå hva det handler om. Med på laget har hun tegneren Tomas Drefvelin, regissør Monica Borg Fure og produsent Jarle Eskeland.

- Jeg ble spurt om å være med på dette fordi jeg har tegnet for Redd Barna før. Vi skal snakke til barn og unge gjennom denne filmen. Derfor må vi kutte ned mest mulig av ordene og gjøre det visuelt. Det er veldig gøy å lage en sånn film, sier Drefvelin.

Redd Barna har hatt samlinger med både voksne og barn for å få innspill til filmen og temaet.
- Vi hadde ikke klart oss uten verken de voksne eller barna. Det finnes en barnevennlig versjon av klagemekanismen, men den er på 145 sider og ikke veldig barnevennlig, sier Monica Borg Fure.

Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Telma er et av barna som er med på å gi innspill til og vurdering av filmen. Målgruppen for animasjonsfilmen er barn og unge mellom 12 og 18 år.

Rett til å si fra

I filmen ser vi en hånd som tegner et barn. Så brukes ulike symboler for å illustrere hvordan det barnet møter hindringer i å få bruke sin stemme.
- Barnekonvensjonen sier at alle barn har rett til å si fra. Men dette gjelder ikke i Norge, her har du ikke rett til å klage på landet ditt, sier Borg Fure.
- Barnet kommer til et sted der alt sier stopp. Barnet krymper for hver gang det får et nei, forteller Tomas.
- Filmen skal være engasjerende og tydelig. Det er veldig interessant og utfordrende å få noe med så mange ord til å bli noe enkelt, sier produsent Jarle Eskeland.
Målgruppen for animasjonsfilmen er barn og unge mellom 12 og 18 år. For å få flere innspill til filmen, fikk en gruppe barn komme med sine vurderinger og forslag underveis.
- Det er morsomt tegnet, og lett å få med seg hva som skjer, sier Torvald og Telma fra Kampen skole.
- Denne filmen viser at den første som klager, vil få andre til å klage, sier Torvald.
- Barnet vokser på å få klage, sier Telma.