Tadsjikistan ligger i Sentral-Asia og er den fattigste av de tidligere sovjetrepublikkene.

De siste tre månedene har jeg jobbet ved Redd Barnas feltkontor i Kurgan Teppe i Tadsjikistan.

Tadsjikistan er et seismisk ustabilt land som opplever mer enn 1000 jordskjelv hvert år. Landet er også offer for svært uberegnelig vær og ekstreme temperaturer. Det fører til at avlinger ofte feiler slik at det sporadisk oppstår matmangel på landsbygda.

Siden Sovjetunionen gikk i oppløsning, har grunnleggende infrastruktur, offentlige tjenester og helse- og utdanningssystemene blitt stadig mer svekket. Nå er Tadsjikistan det fattigste av alle landene i den tidligere østblokken. Til tross for alle utfordringene, oppfatter jeg folk i Tadsjikistan ekstremt motstandsdyktige. De har tatt imot meg med åpne armer og inkludert meg inn i kulturen, skikkene og livsstilen sin.

Barn skaper endringer

Gjennom min jobb som utdanningsekspert har jeg jobbet med et prosjekt for helse og ernæring i skolene i seks utvalgte distrikter av Tadsjikistan. Så langt har vi nådd mer enn 75 000 barn og familiene deres.

Foto: Redd Barna
Tadsjikistan opplever ikke bare mer enn 1000 jordskjelv hvert år, men landet rammes også ofte av ekstremvær. I 2008 satte en usedvanlig hard vinter og sprengkulde folks liv i fare på grunn av akutt mangel på mat og brensel.

Programmets mål er å bedre barnas holdning til og kunnskap om god helse, hygiene, ernæring og tannhygiene. Vårt håp er at vi kan hjelpe barna med å utvikle sunne vaner som kan vare livet ut.

Gjennom trening blant jevnaldrende, workshoper og andre aktiviteter jobber lærere, elever og lokalsamfunn sammen for å identifisere og løse problemene rundt helse de møter i hverdagen. Bana oppfattes som endringsagenter, og ofte er det barn selv som lærer opp sine jevnaldrende om hvor viktig det er å ha et balansert kosthold og god hygiene.

Mangler rent vann på skolen

Det største problemet på de tadsjikiske skolene der vi arbeider er manglende tilgang til rent drikkevann. Det fører til at mange barn blir rammet av vannbårne sykdommer som diaré og dermed går glipp av skoledager.

På noen skoler har ikke barna tilgang til rennende vann i det hele tatt. I stedet er de avhengig av regnvann eller å hente drikkevann fra bekker eller kanaler i nærheten.

Foto: Redd Barna
Manglende tilgang til rent drikkevann på skolene er et stort problem for barn i Tadsjikistan. Her har en bror og søster fra hovedstaden Dushanbe hentet vann til familien.

Tidligere har Redd Barna delt ut vannrenseutstyr til skolene der vi jobber for å minske antallet tilfeller av sykdommer som kunne vært forhindret, som for eksempel diaré.
Vannrenseutstyret vil gjøre barna trygge på at de kan drikke rent vann på skolen uten å være redd for å bli syke.

Tadsjikistan frem i søkelyset

Vi har jobbet i Tadsjikistan siden 1994 og kommer til å fortsette å jobbe med noen av de mest sårbare barna og lokalsamfunnene i landet.

Selv om landet sliter med mange stadig tilbakevendende problemer, forsvinner det ofte blant alle ”-stan”-ene. Redd Barna mener at Tadsjikistan skulle blitt satt tilbake i det humanitære søkelyset.

Vi jobber med barn og lokalsamfunn over hele landet med helse, utdanning, barns rettigheter og påvirkningsprosjekter og hjelper med å bane vei for en lysere fremtid.