Foto: Redd Barna/Maria Hallberg
Det ble et sterkt møte med fattigdom, diskriminering og store utfordringer for de BDO-ansatte som var i Bosnia. Samtidig så de at Redd Barnas arbeid nytter.

 -  Det ble et sterkt møte med fattigdom, diskriminering og store utfordringer. Men Redd Barnas arbeid for barnas rettigheter ga også håp, forteller Tommy Benum, partner i BDO.

Politisk, økonomisk og rent menneskelig setter krigen fremdeles dype spor, 15 år etter at Balkan-krigens slutt.  Tre etniske hovedgrupper veksler på presidentvervet og den politiske situasjonen er kritisk. Diskriminering, stigmatisering, lite fleksible utdanningssystemer og kulturproblemer danner bakteppet for Redd Barnas arbeid.
Utdanning er lovfestet, men 4 prosent av barna går ikke på skole. Hovedtyngden av disse er fra minoritetsgruppen romfolket, funksjonshemmede barn og barn som lever i stor fattigdom. Redd Barna fokuserer på disse gruppene i sine utdanningsprosjekter.

- Vi besøkte blant annet et drop-in dagsenter i Sarajevo. Der får barn som lever av gatearbeid mat, tørre og rene klær. I trygge omgivelser kan de få leke og lære. Målet er å få barna inn i skolen og sikre dem helsetjenester når de trenger det. Siden april 2009 har 200 barn fått praktisk og utdanningshjelp og nærmere 30 barn er skrevet inn på skolen, forteller Terese Andersen i BDO som også var med på reisen.

Foto: Redd Barna/Maria Hallberg
I Bosnia jobber Redd Barna også med å gi yrkesutdanning til kvinner rammet av vold og prostitusjon. De kan ta fagbrev i søm eller frisørfaget.

Møte med forbilder

Problematikken med rombefolkningen er spesielt utfordrende. Å komme i dialog er viktig for å få barns foreldre til å forstå viktigheten av utdanning.   – En representant fra en organisasjon for rom-befolkningen fortalte om utfordringene de står overfor og hvor viktig utdanning er for å overleve. Etter 11 års skolegang er han fortsatt uten arbeid, men utdanning har gitt ham økt livsverdi. Han fortalte om respekt og forståelse for ulike synspunkt, religion og verdier, og framsto som en viktig rollemodell, forteller Hege Aaraas.

Et annet prosjekt støttet av Redd Barna gir beskyttelse og psykososial oppfølging til kvinner og barn rammet av vold og prostitusjon.

- Yrkesutdanning er en viktig del av prosjektet. Med inntekt kan kvinnene forsørge seg selv og barna sine. Fagutdanningen var praktisk rettet og kvinnene kunne ta enkelt fagbrev i søm eller frisørfaget. Det var sterkt å se hvor stolte kvinnene var over det de hadde lært. Selvrespekt gir håp for framtiden, understreker Terese.

- Det gjorde stort inntrykk å se hvordan Redd Barna jobber helhetlig for at barn skal få innfridd sine rettigheter. Det er viktig å poengtere at Redd Barna ikke driver med veldedighet, men støtter prosjekter for at lokale krefter skal drive det selv. Samtidig presser de myndighetene til å ta ansvar. Redd Barna følger opp samarbeidspartnerne tett for å sikre at prosjektene fungerer godt videre, oppsummerer Eivin Redbo.