– Vennene mine og jeg spilte fotball på jordet. Da kameraten min prøvde å skåre et mål, gikk ikke ballen rett frem, men skjente mot høyre. Da skjønte vi at det var et jordskjelv, forteller Aldo.

Tiåringen husker godt den dagen for tre måneder siden da skolen i landsbyen ble ødelagt. Han bor i landsbyen Mangur i distriktet Padang Sago, som ligger i det området vest på Sumatra som ble hardest rammet av jordskjelvet 30. september i fjor. 1117 mennesker ble drept i naturkatastrofen, som førte til materielle ødeleggelser til en verdi av to milliarder dollar eller rundt 11,3 milliarder kroner.

Foto: Redd Barna/Ingrid K. Lund
I de hardest rammede områdene av Vest-Sumatra ble 95 prosent av alle bygninger ødelagt av jordskjelvet. Redd Barna har delt ut livsviktig nødhjelp til over 30 000 familier.

Tilbake til hverdagslivet

I de tre månedene som har gått siden jordskjelvet rammet Indonesia har Redd Barna fått ut livsviktig nødhjelp til over 30 000 familier. I de to hardest rammede områdene av Sumatra, Pariaman og Agam, har vi hjulpet totalt 143 777 mennesker – hvorav 64 942 barn.

Foto: Redd Barna/Ingrid K. Lund
I de to hardest rammede områdene av Sumatra, Pariaman og Agam, har Redd Barna hjulpet totalt 143 777 mennesker – hvorav 64 942 barn.

I den første fasen av nødhjelpsarbeidet delte Redd Barna ut livsnødvendigheter som kokekar, vannkanner, såpe, verktøy og de nødvendige materialene for å bygge midlertidig tak over hodet. Nå har vi flyttet fokuset til å sikre at barna og deres familier får tilbake et normalt hverdagsliv så fort som mulig.

– Redd Barna hjelper noen av de mest sårbare familiene med å kjøpe inn de nødvendige byggematerialene for at de skal få bygget seg et nytt hjem. I tillegg gir vi barna muligheten til å bearbeide traumene fra jordskjelvet på trygge lekeområder under overoppsyn fra voksne, forteller Peter Sykes, som leder Redd Barnas nødhjelpsoperasjon i Vest-Sumatra.  

Trygge klasserom

Å sikre at barna raskt kan vende tilbake til trygge klasserom er ett annet høyt prioritert område for nødhjelpsarbeidet til Redd Barna. Rundt 1000 skoler ble skadet i jordskjelvet. 5117 klasserom ble så alvorlig ødelagt i naturkatastrofen at de er farlige å bruke.

Aldos skole SDN 02 Padang Sago er blant skolene som er så ødelagt at den ikke kan brukes lenger.

– Det er mange sprekker. Og noen klasserom er til og med blitt delt i to, sier Aldos venn Ricki.

Foto: Redd Barna/Ingrid K. Lund
Denne skolen i Padang Sago ble så ødelagt i jordskjelvet at den ikke lenger kan brukes. Totalt 1000 skoler ble skadet i naturkatastrofen.

De to første ukene etter jordskjelvet fikk barna i landsbyen all undervisningen sin tett stuet sammen inne i den lokale moskeen.

– Det var ikke lett å skulle undervise under slike forhold, sier skolens rektor Hafifah Alif.

95 prosent ødeleggelse

Så satte Redd Barna opp to store hvite skoletelt på det jordet der Aldo, Ricki og vennene deres pleide å spille fotball. Hvert telt er delt inn i to klasserom. Nå er de to guttene blant de 104 barna som får undervisning i de midlertidige klasserommene.

Elevene går på skolen i to skift, og lærerne har fått opplæring av Redd Barnas utdanningseksperter for hvordan de best kan hjelpe barna med å bearbeide traumer fra naturkatastrofen gjennom undervisningen.

– Takket være denne hjelpen kan alle barna her i landsbyen nå gå på skolen igjen, sier rektor Alif.

Foto: Redd Barna/Ingrid K. Lund
Ablegøyer og moro i skolegården før undervisningen fortsetter i de midlertidige skoleteltene.

I lokalsamfunn der inntil 95 prosent av alle hjem og bygninger er ødelagt i jordskjelvet er det helt nødvendig med slike skoletelt for at barna skal kinne fortsette utdanningen sin. På skolen lærer, leker og samhandler de med hverandre i trygge omgivelser. Totalt har Redd Barna satt opp 84 skoletelt i de jordskjelvrammede områdene av Vest-Sumatra og utstyrt de midlertidige skolene med det nødvendige undervisningsmateriellet. Slik sikrer vi skolegang til flere enn 7500 barn.  

Lyse fremtidsdrømmer

Foto: Redd Barna/Ingrid K. Lund
Barn får undervisning ved en av Redd Barnas midlertidige teltskoler.

Nå er den indonesiske regjeringen i gang med å bygge mer solide midlertidige klasserom av tre og sink. De vil huse undervisningen inntil nye, solide skoler står klare. Redd Barna støtter 120 av disse mer solide, midlertidige klasserommene ved totalt 60 skoler med undervisningsmateriell og kursing av lærere.

I teltskolen i landsbyen Mangur i Padang Sago-distriktet sier sjetteklassingen Suci at hun liker de nye, romslige skoleteltene – særlig fordi hun slipper å bekymre seg for at noe skal falle ned på henne mens hun forbereder seg til de avsluttende eksemnene.

– Jeg føler meg bedre nå. Når jeg blir stor, vil jeg bli lærer fordi jeg liker barn og har aldri hatt yngre søsken selv, sier hun med et smil.