Foto: Privat
Barn over hele Norge har basarer og innsamlinger til inntekt for Redd Barna.

Fra basar på Otterøya, til småjobber på Kringsjå. I høst har barn over hele Norge organisert solidaritetsuker og -dager til inntekt for Redd Barna. Resultatene fra dette strekker seg fra rundt 4000 til 200 000 kroner, avhengig av skolenes størrelse. 20. november i år hadde vi fått inn imponerende to millioner kroner fra barn og skoler i Norge. 

At pengene strømmer inn er til svært god hjelp, og summene øker fra år til år. Likevel er det mest imponerende hvordan engasjementet til barna vokser.

 - Den ånden og engasjementet barna viser, imponerer meg veldig. De går ikke bare rundt med bøsser, de jobber virkelig. Her viser de en vilje til å strekke seg lenger, og jobbe for noe, og det er denne handlingen som virkelig betyr noe, sier Arnhild Midgaard, Redd Barnas rådgiver på skole.

Hun har vært innom flere skoler denne høsten, for å møte barna og hente sjekker. Elevene arrangerer solidaritetsuker og Redd Barna-dager stort sett på egen hånd. I høst har for eksempel Kringsjåelever solgt muffins på T-banestasjoner, mens Otterøya barne- og ungdomsskole har arrangert konserter og foredrag med lodd- og kakesalg. Disse er forberedt ved hjelp av Redd Barnas skolemateriell.

Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Elevrådet ved Grav skole tester Redd Barnas magiske klasserom. De forteller at de gjerne vil ha flere aksjonsdager for Redd Barna. og at dette er noe de skal ta opp i elevrådet.

En dag til!

Grav skole utenfor Oslo holdt også solidaritetsuke for Redd Barna tidligere i høst. I forbindelse med dette fikk elevrådet mer kunnskap om hva pengene skulle gå til, og hvordan Redd Barna jobber. Etter fullført dag med mye jobbing, var elevene skjønt enig i at de ville ha en Redd Barna-aksjonsdag til!

- Det holder ikke med en. Dette tar vi opp i elevrådet, det er kjempeviktig, var ordene som møtte vår ansatt på besøk. Med denne holdningen inspirerer ikke barna bare hverandre, men gir også glød til videre arbeid i organisasjonen blant Redd Barnas ansatte, sier Arnhild Midgaard.

Basarbarn og Redd Barna-skoler

Grav skole er en Redd Barna-skole. Det betyr at skolen tar del i et tettere samarbeid med Redd Barna, der de får tilgang til skolemateriell og rapporter fra vårt arbeid, samt besøk og oppfølging. Lærere ved Redd Barna-skoler får også tilbud om faglig påfyll gjennom for eksempel å delta på reise til programland.

Les mer her om Redd Barna-skoler her >