Foto: Redd Barna/ Eivind Nitter
ENGASJERTE UNGE: Øverste rad fra venstre: Kaja Noor, Emilija, Nora, Therese, Tuva og Vilde. Raden i midten: Yaman, Eilif, Hilma, Amalie og Emily. Fremste rad: August, Daniel, Linn-Maggi og Emma. (Ikke tilstede: Emilie)

Redd Barnas arbeid er for viktig til å overlates bare til de voksne.  Derfor har vi fått med oss barn og unge fra hele landet som vil engasjere seg i Redd Barnas kampanje «Barna verden svikter»  - Av og til må man høre på noen kloke ord fra barn, sier Vilde fra Kristiansand.

Det første oppdraget barne- og ungdomsambassadørene har fått, er å påvirke innholdet i kampanjen. De skal også hjelpe Redd Barna med å spre kampanjens budskap til andre barn, ungdommer og til voksne, både nasjonalt og lokalt der de bor. Ambassadørene er alle mellom 10 og 16 år.

Foto: Redd Barna/ Eivind Nitter
Emma Thanh Tran (13) fra Kristiansand valgte å fokusere på skole for alle, i sitt innlegg under ambasadørtreffet i august.

Mye å lære når vi hører på barn og unge

På første samling med våre ambassadører i august, var en av oppgavene å skrive et innlegg og fremføre det for resten av gjengen. Emma Thanh Tran (13) fra Kristiansand skrev følgende tekst om noe hun mener er viktig:

Alle barn må få gå på skole
Siden faren min har vært flyktning, er jeg opptatt av skolegang for alle barn. De gangene jeg har vært i Vietnam har jeg sett hvordan fattige folk har det der. Og en gang besøkte vi et gamlehjem eller fattighjem, der folk som ikke hadde noe familie bodde. Vi var der med min tante og hjalp til med å gi dem mat og frukt. Jeg har også sett hvordan barn som tigger på gata har det. Så jeg vet litt om hva fattigdom kan gjøre med folk. Disse barna har kanskje aldri gått på skole, det gjør at nesten ingen av dem kan lese eller skrive.

Det som er så trist er at det internasjonale samfunnet ikke gjør nok med dette. Når barn ikke får gå på skole, kan de heller ikke få en utdanning. Det er 250 millioner barn som går på skole og det er 59 millioner som ikke gjør det. Hvis barn ikke får gå på skole, og ikke får en utdanning kan de heller ikke tjene penger, og da kan de heller ikke betale for å gå til legen når de blir syke. Når folk ikke har penger går det ikke bare utover helsa, men de får heller ikke råd til mat, klær og et sted å bo. Det å ikke kunne gå på skole for siden å skaffe seg jobb, påvirker hele fremtiden. Sånn skal det ikke være!

Alle barn har rett til å gå på skole, og da ville det også blitt mindre fattigdom i verden. Dette gjelder ikke bare i Vietnam men også mange andre land i verden. Vi må gjøre noe for at disse barna skal få det bedre.

Bli kjent med ambassadørene våre

Yaman Kafarnawi (14)

Bor på Nøtterøy. Leser mye, liker å spille fotball og å hjelpe folk.

«Alle barn skal ha de samme rettighetene, og barn skal ikke behandles urettferdig.»

Linn-Maggi Joma (12)

Bor i Snåsa. Hun spiller fotball og volleyball.

«Alle barn skal ha et hjem der de kan føle seg trygge.»

Vilde Usland (13)

Bor i Kristiansand. Går ofte på tur i skogen med hunden, og er veldig opptatt av fugler.

«Krig gjør mange barn foreldreløse og hjemløse, redde og triste. Man kan slåss mot krig å håpe på å vinne, men man vinner ikke alltid med gevær og kanoner, av og til må man høre på noen kloke ord fra barn.»

Amalie Bu Skjeggestad (12)

Bor i Revetal. Hun spiller håndball, liker å være med venner, lese og lage film.

«Jeg syntes det er viktig at alle barn har muligheten til å gå på skole, være trygge og at jenter over hele verden skal ha like rettigheter som gutter. Det er viktig at jenter har samme rettigheter som gutter fordi alle mennesker er verdt like mye.»

Hilma Dunfjeld Mølnvik (12)

Bor i Snåsa. Hun spiller fotball og volleyball, og liker å bade.

«Alle barn må få lov til å gå på skole slik at de kan få utdanning og et bedre liv.»    

Tuva Larsen Føreland (13)

Kommer fra Kristiansand. Fritiden går for det meste til håndball og venner.

«Alle barn skal ha en ordentlig barndom. De skal ha mat på bordet, skolegang, familie og fred.»

Emily Glaister (14)

Kommer fra Oslo. Hun liker å synge, spille piano og være med venner.

«Det er viktig at voksne lærer seg å ikke undertrykke barn bare fordi vi er barn. De må lære seg å respektere barn og være snille mot barn.»

August Knutsen (11)

Kommer fra Stavanger. Liker å spille fotball.

«Jeg er opptatt av at alle barn skal ha det bra. Barn må få mat og barn må få gå på skole.»

Therese Vårøy Persgård (13)

Bor i Kristiansand. Har danset hipp hopp i seks år, danser og spiller i korps.

«Alle barn burde ha rett til å gå på skole. Vi i Norge går gratis på skole mens noen ikke engang går på skole.»

Emilie Kaland Lindseth (16)

Bor i Molde. Fritiden består for det meste av politikk, og hun er veldig interessert i kunst.

«Alle barn må få tilgang på mat og rent vann. I tillegg er jeg opptatt av at alle skal ha rett til utdanning. Når et barn for gå på skole er det ikke bra bare for selve barnet. Barnet vil bli en ressurs for sitt lokalsamfunn og hjelpe andre til et bedre liv. Derfor mener jeg at å sikre utdanning for alle barn i verden vil være avgjørende i å skape en bedre verden.»

Emma Thanh Tran (13)

Bor i Kristiansand. Skriver historier og dikt, og er interessert i kunst og musikk.

«Det viktigste å forandre for at verden skal bli et bedre sted for barn er at det blir slutt på krig, fattigdom og urettferdigheter i verden. Fordi det fører til død, sult og det ødelegger familier og hjem.»

Kaja Noor Schalzian-Tabrizi Baklund (14)

Bor på Eiksmarka. Trives med å være med vennene sine.

«Det jeg tror er viktigst er kanskje å skape en mer tolerant og inkluderende
verden. Hvis de voksne lærer å akseptere hverandres forskjeller og ulikheter tro jeg det automatisk vil gjøre verden et bedre sted å vokse opp for alle barn.»

Daniel Rishaug (11)

Bor i Ski. Han turner og spiller håndball.

«Jeg mener at ingen barn skal leve i krig eller fattigdom. Barn må få være barn.»

Emilija Petrovska (16)

Kommer fra Loddefjord. Hun spiller fiolin.

«De voksne må vise mer kjærlighet og omsorg. Med det lærer vi barn det som er godt i livet. Dette fører til at de kan være med på å forandre verden til et godt sted å bo i.»

Nora Trippestad (15)

Bor i Bergen. Går på jazzdans og er med i teatergruppa Fargespill. Leser og ser filmer.  

«Jeg er opptatt av rasisme og diskriminering mot barn. Perspektivet på barn må endres slik at verden ser på dem og deres meninger som viktige meninger.»