- Vi er utrolig stolte av at norsk ungdom velger å støtte den viktige kampen for voldsfrie skoler i Latin Amerika. Vi gleder oss til å komme i gang med planlegging og gjennomføring av årets Operasjon Dagsverk, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.

Voldelige skoler

Foto: Redd Barna/Elin Toft
Sko hengt over strømledningene er et vanlig syn. Et par sko betyr ofte at noen har blitt drept der. I gata nær en lokal skole, henger det 18 par med sko.

De siste fem årene har over 6000 unge under 18 år blitt drept i Guatemala, Honduras og Mexico. De fleste ble skutt. Dette er noen av verdens farligste områder å være ung i.

I de utsatte og fattige områdene i disse landene, oppleves skolen som utrygg og undervisningen er ofte dårlig og lite relevant for ungdommenes hverdag. Flere har opplevd å havne i skuddlinjen mellom rivaliserende bander på skoleveien, og skolen er arena for narkotiksalg og gjengrekruttering. Det er også meldinger om ydmykelser og vold fra lærere i klasserommet. Når skole og utdanning ikke er en sterk motkraft til de kriminelle miljøene, blir veien ut av skolen og inn i ulike kriminelle miljøer kort.

Ungdommen etterlyser selv en trygg skolehverdag

Skolen må oppleves som et trygt sted. Et sted hvor det er viktig å være. Et sted hvor elevene får tro på egne ferdigheter, og ser muligheten til å skaffe seg en jobb og et liv uten kriminalitet, står det i kampanjeteksten til Voldsfrie skoler. I 2012 gjennomførte Redd Barna en workshop sammen med ungdom fra Guatemala, Honduras, Mexico og Norge. Gjennom diskusjoner og gruppearbeid viste ungdommene oss hvilke utfordringer vi bør jobbe med. Noe av det som ble diskutert var:

- de viktigste utfordringene knyttet til utdanning
- hvordan inkludere ungdom med funksjonshemninger
- hvordan jenter og gutter kan få samme muligheter
- hvordan volden virker inn på deres hverdag
- forslag til løsninger på problemene

Å studere er å kjempe!

Med pengene som norske skoleelever samler inn under årets OD, vil Redd Barna sørge for at over 15 000 unge i alderen 13-19 år får en tryggere, bedre og voldsfri skole. Vi skal jobbe for at ungdommen opplever at det finnes en tilgjengelig, god og alternativ livsvei gjennom utdanning og opplæring. Vi skal sikre ungdom i utvalgte områder, uansett bakgrunn, tilgang til voldsfrie skoler og andre hverdagsaktiviteter. Tusen takk for tilliten fra norske skoleelever!

Les vinnersøknaden til Redd Barna her >

Foto: Redd Barna/Luca Kleve-Ruud
Luchar es estudiar! – å studere er å kjempe! Meldingen på kinnet til jenta er klar.