Resultatet er bedre utdanning, helse og beskyttelse for barn.

Foto: Redd Barna / Robic Upadhayay
Nepal er ett av landene i Asia der Redd Barna sørger for at barn kommer på skolen.

– Vi er en attraktiv organisasjon i Norge. Befolkningen gir oss solid støtte basert på vårt gode omdømme, sier en fornøyd styreleder Nils Øveraas.

For første gang oversteg omsetningen 1 milliard kroner.

– Redd Barna har aldri hatt et år med så mye aktivitet og gjennomslag for barn som i 2019. Vi inngikk den største avtalen med Norad som har vært inngått med en sivilsamfunnsaktør. Dette er en anerkjennelse av det arbeidet som er utført over lang tid, og en tiltro til de prosjekter som vi skal gjennomføre i årene som kommer. Veksten er gjennomført uten økt kostnadsnivå og med en solid økonomi, sier han.  

To millioner barn

Redd Barna nådde nesten to millioner barn i våre internasjonale programmer i fjor, hvorav halvparten var jenter. Over en tredjedel av midlene gikk til utdanning.

Foto: Redd Barna / Kristoffer Nilsen

Litt under to-tredeler (64 %) av midlene gikk til Afrika, mens den øvrige fordelingen var slik: Midtøsten og Øst-Europa (inkludert Russland) 22 %, Asia 9 % og Mellom- og Sør-Amerika 5 %.

Redd Barnas humanitære utdanningsarbeid har vokst de siste årene, med støtte både fra norske myndigheter, EU og ikke minst det globale fondet Education Cannot Wait, der Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange i fjor tok over plassen i styringsgruppen etter Helle Thorning-Schmidt.

En stor tildeling fra Den afrikanske utviklingsbanken bidro til at Redd Barna kunne bruke om lag en-tredel av midlene på sikring av familiers livsgrunnlag i humanitære kriser. 

Les mer om vårt arbeid med tørken i Somalia

Foto: Redd Barna / Inge Lie
I Somalia delte Redd Barna ut mat og vann i 350 landsbyer slik at 47.000 familier fikk hjelp gjennom året.

– Ledende bidragsyter

I den internasjonale Redd Barna-familien er det norske Redd Barna som leder arbeidet med utdanning.

– Det er godt å se at vi fortsatt er en av de ledende bidragsyterne i den internasjonale organisasjonen.  Dette gjelder økonomisk, men også gjennom deltagelse i globale prosjekter og i ledelse av organisasjonen. Vi har hatt en rakrygget og klar stemme i forhold til barns rettigheter, sier Øveraas.

Les saken om Utdanningseventyret i Amhara og se hvordan norske midler er blitt brukt over en periode på 20 år i Etiopia

Ser man på hele den internasjonale Redd Barna-familien, som jobber i nærmere 120 land, var antall barn som ble omfattet av alle programmer 38,7 millioner.

Foto: Redd Barna / Inge Lie
På denne skolen i Puntland, Somalia, sier jentene nei til den tradisjonelle praksisen med kjønnslemlestelse.

Barna som trenger mest hjelp

I Norge og verden for øvrig er det de mest marginaliserte barna som er viktig for Redd Barna å nå.

Barn marginaliseres gjennom barrierer i hverdagen. Disse barrierene hindrer jenter, barn med funksjonsnedsettelser, barn som lever i konflikt, barn på flukt, barn som lever i fattigdom og andre barn i å nå sitt potensiale.

Redd Barna jobber derfor direkte med disse barna, for eksempel med å sikre tilgang til skole, samtidig som vi påvirker myndigheter til å innføre strukturelle endringer i sine land.

Til å hjelpe oss med dette mottar vi midler fra staten Norge, fra internasjonale givere, fra stiftelser og næringslivet og ikke minst fra nesten 100.000 nordmenn som er faddere og støttespillere. Det samlede beløpet var i 2019 nesten 1,15 milliarder kroner, mot kr. 888 millioner året før.

Barn i Norge

I tillegg til det internasjonale arbeidet jobber Redd Barna med barn i Norge.

Mange hundre frivillige holdt jevnlig fritidsaktiviteter for barn på norske krisesentre og asylmottak, og holdt åpne møteplasser som inkluderte barn i lavinntekts-hjem. Dette bidrar til en normalisert og aktiv hverdag for barn i sårbare livssituasjoner.

Se noen av aktivitetene du kan engasjere deg i med Redd Barna 

Over hele landet engasjerte frivillige seg også i kampanjeaktiviteter for barns rett til lek og fritid, samt Redd Barnas kampanjeuker mot vold og overgrep.

Redd Barnas Norgesprogram drev et intensivt arbeid for å forebygge vold og overgrep, for rettighetene til barn på flukt, og for gode levekår og inkludering av alle barn, i en situasjon der antall barn i familier med vedvarende lav inntekt er stadig økende.

Her kan du laste ned Redd Barnas årsrapport 2019, inkludert årsregnskapet

Krevende situasjon for barn

Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange og styreleder Nils Øveraas.

Redd Barnas styreleder sier at organisasjonen har fortsatt å levere godt i 2020, til tross for krevende tider for barn. Korona, klima, konflikt og andre globale trender rammer i høyeste grad barns rettigheter.

– Vi har fortsatt å levere godt både nasjonalt og internasjonalt til tross for den krevende internasjonale situasjonen.  Tett kontakt med våre donorer har gitt oss fleksibilitet, og kreativiteten hos våre medarbeidere både nasjonalt og internasjonalt har gjort det mulig å levere fleksibelt på nye måter.  

– Vi har god kontakt med de nasjonale organisasjonene og støttespillerne rundt om i verden, og dette har vært spesielt viktig i denne situasjonen.  Vi drar nytte av vårt store kontaktnett og pragmatiske tilnærming til å løse utfordringene etter hvert som de oppstår, sier Øveraas.

Se hvem andre som sitter i Redd Barnas hovedstyre her

Om situasjonen i dag, i juni 2020, sier han:

– Den økonomiske oversikten er svært god. Redd Barna er uten tvil en svært sunn og solid organisasjon, sier styreleder Nils Øveraas.

Bli medlem i Redd Barna