Mandag

Mandag, 16:00, Bystyresalen i Arendal rådhus.

How to stop the War on Children

Hva skjer med barn i krig og hvordan kan de beskyttes bedre? Hva bør skje med barn av IS-foreldre? Tross i økning i antall forbrytelser mot barn i krig, hvilke framskritt ser vi og hva bør verdenssamfunnet gjøre nå? Interessant syns du? Hør hva utenriksministeren har å si om temaet. Hva mener direktøren for internasjonal rett fra ICRC? Kom på arrangementet i Arendal på mandag!

Program:

Welcome and Introductions, Birgitte Lange (Save the Children Norway)

Children and 21st Century Conflicts, Henrik Urdal (PRIO)

Main Findings in the Stop the War on Children report, Gunvor Knag Fylkesnes (Save the Children Norway) Protection of Children in the Norwegian Humanitarian Response, Ine Eriksen Søreide (MFA) What are the pressing issues impeding the protection of children in contemporary conflicts? Helen Durham (ICRC) Panel Discussion Q&A

I panelet: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide Helen Durham, Direktør i internasjonal rett fra ICRC Henrik Urdal, Direktør i PRIO

Birgitte Lange, Generalsekretær i Redd Barna Gunvor Knag Fylknes fra Redd Barna.

Tirsdag

Tirsdag, 15:30, Arendal kino, sal 1.

Den store utviklingsdebatten

Med et stort bistandsbudsjett og aktiv deltakelse i FN og andre forum, er Norge en stolt bidragsyter til bærekraftsmålene. Klimaendringer og konflikt er blant de største hindrene for å oppnå bærekraftsmålene, og Norge gir flere milliarder kroner årlig til å bidra til å møte de enorme humanitære konsekvensene av krig, konflikt og klimaendringer. Men hvordan bidrar, eller hindrer, øvrig norsk politikk oppnåelse av bærekraftsmålene? Hva betyr norsk klimapolitikk og våpeneksport for bærekraftig utvikling?

I panelet: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) Espen Barth Eide, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Arild Hermstad, nasjonal talsperson for Miljøpartiet de Grønne Anne Beathe Tvinnereim, nestleder i Senterpartiet Michael Tetzschner, stortingsrepresentant for Høyre

Ordstyrer: Maria Berg Reinertsen

Tirsdag, 19:00, Cafe Lindveske hus

Solidaritetsquiz

Senk skuldrene, skru på hjernen, ta med kunnskapsglede og godt humør, og delta på Solidaritetsquiz.

Tradisjonen tro arrangerer SAIH, Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp, Utviklingsfondet og Redd Barna en solidaritetsquiz på Arendalsuka. I solidaritetsquizen tester vi kunnskap i kategorier som geografi, musikk, kjendiser og mat – alt med en mer eller mindre tydelig utviklingspolitisk link.

Årets quizmaster er Aksel Jakobsen, statssekretær i Utenriksdepartementet for KrF.

Organisasjonene stiller med lag og inviterer alle ungdomspartiene til å gjøre det samme. Ellers er også alle som er interesserte i utvikling og quiz hjertelig velkommen til å bli med på et lag eller stille med eget!

Det vil bli gave til vinnerlaget!

Onsdag

Onsdag, 09:30, Bankgården.

Antallet asylsøkere er rekordlavt. Er det krise?

Verden og Europa trenger bedre ansvarsdeling og samarbeid om flyktninger. FN har behov for at 1,44 millioner flyktninger som ikke får tilstrekkelig beskyttelse der de er, overføres til andre mottakerland. I fjor ble bare 5% av behovet dekket. Hellas, som håndterer mange av Europas asylsøkere i overfylte leirer på de greske øyer, trenger avlastning. Samtidig har antallet asylsøkere til Norge falt dramatisk. Flere norske kommuner har etter 2015 styrket kapasiteten og ber nå om å få bosette flere flyktninger.

Under Arendalsuka spør vi:

 • Hvordan skal vi sikre at Norge tar ansvar for å gi flyktninger beskyttelse, også når færre asylsøkere kommer hit?
 • Hvorfor får ikke kommuner som ønsker å bosette flere flyktninger en mulighet til å bidra?

 

I panelet:

 • Kristoffer Sivertsen (Fremskrittspartiet FrP), statssekretær, Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kommunenes sentralforbund KS, representant bekreftes senere
 • Gunn Åmdal Mongstad (Senterpartiet), ordfører, Solund kommune
 • Per A Thorbjørnsen (Venstre), kommunalråd, Stavanger kommune
 • Karin Andersen (SV - Sosialistisk Venstreparti), leder, Stortingets Kommunal- og forvaltningskomité
 • Pål Nesse, seniorrådgiver, Flyktninghjelpen Arrangementet streames.
Onsdag, 11:00, Bankgården

Skal ikke familier være sammen?

Antallet asylsøkere til Norge har gått kraftig ned, men familiegjenforeninger holder innvandringsdebatten varm. Flere politiske partier har tatt til orde for å stramme ytterligere inn på reglene for familiegjenforening. Men hvor mange flyktninger kommer egentlig på familiegjenforening? Hva betyr et strengere regelverk for mennesker som nektes trygghet for sine nærmeste? Hva betyr det for mennesker på flukt – og hvilke konsekvenser har det for flyktningers integrering i samfunnet vårt?

Program

11.00-11.10
Wilfried Buchorn, FNs høykommissær for flyktningers representant for Nord-Europa (UNHCR, the UN Refugee Agency) innleder om anbefalinger i FN-rapporten «Families together» https://www.unhcr.org/nl/wp-content/uploads/Familiestogether_20181203-FINAL.pdf

11.10-11.20
Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver i NOAS, kommenterer hva anbefalingene i rapporten «Families together» betyr for Norge.

11.20-11.55
Panelsamtale med stortingsrepresentantene Mari Holm Lønseth (Høyre), Masud Gharahkhani (Arbeiderpartiet) og Guri Melby (Venstre). Moderator: Pål Nesse, seniorrådgiver i Flyktninghjelpen

Arrangementet streames.

Onsdag, 13:30, Pigene på torget.

Hvar er det som går bra i verden da?

Nød, død og elendighet preger nyhetsbildet. Inntrykket er at alle piler peker nedover og at fremgang reverseres. Folk i Norge tror verden går i feil retning. Men sannheten er en annen. Verden har faktisk vært igjennom en rivende utvikling de siste tiårene. Det rareste er at det har nærmest gått under folk flest sin radar.

Bli med på et kjapt dypdykk i hva som går bra i verden, hvorfor vi har sett en slik framgang og hvordan Norge bør bidra til at den positive utviklingen fortsetter også fremover.

Vi lover minister, quiz og ny kunnskap!

I panelet:

 • Dag Inge Ulstein, Utviklingsminister, Utenriksdepartementet
 • Gunvor Knag Fylkesnes, Leder Politikk og samfunn, Redd Barna
 • Hege Skarrud, leder Spire og Verdens Beste Nyheter
 • Ordstyrer: Bergdis Joelsdottir, Redd Barna
Onsdag, 16:45, Clarion Hotel Tyholmen, Stuen.

På jobben hjelper vi barna

Akan Kompetansesenter og Redd Barna inviterer til en åpenhjertig debatt under Arendalsuka 2019: Hvordan kan vi bruke arbeidsplassen som endringsarena for de 90 000 barna som lever med foreldre med rusproblemer?

Vi vet at mange av disse foreldrene er i jobb. Det betyr at dersom vi klarer å forebygge og å hjelpe ansatte til bla. å beholde jobben, får dette positive konsekvenser; for familien og ikke minst for barna – og for samfunnet.

I den nye Folkehelsemeldingen som nylig ble lagt fram, er det å forebygge i forhold til rus og arbeidsliv eget punkt. Videre står det eksplisitt at det er viktig at disse barna og foreldrene blir fanget opp slik at de kan få hjelp og oppfølging.

Vi vet også at arbeidsplassen er en god arena for både å forebygge og å skape endring, men det krever kunnskap, systematisk arbeid og en åpen og omsorgsfull arbeidskultur. Å være i arbeid er helsefremmende i seg selv. Vi er i skjæringspunktet mellom helse og omsorg og arbeid - så hva skal til?

I panelet:

 • Kari Lossius, psykolog.
 • Kjersti Toppe, Stortingsrepresentant, Senterpartiet.
 • Elise Bjørnebekk-Waagen, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet.
 • Geir Toskedal, Stortingsrepresentant, KrF
 • Ingrid Williamsen, fylkestingsrepresentant Agder FrP, ordførerkandidat i Farsund
 • Julie Winge, skuespiller
 • Ketil Vaas, Akan-kontakt Redd Barna
 • Hasle Løchen, seniorrådgiver Akan kompetansesenter
 • Debattleder: Terje Svabø

Torsdag

Torsdag, 11:00, Torvet, Utescenen.

Hvordan ville Norge sett ut dersom barna fikk bestemme? Barnas valg 2019

Barnas Valgshow er et politisk talkshow for barn og unge, som forsøker å presentere politikk på en gøy og spennende måte. Stian Barsnes Simonsen geleider oss igjennom showet og debatten.

Ofte virker det som at politikerne er så sure på hverandre. Kan ikke alle bare være venner? Barnas Valg inviterer politikere til debatt for barn, for å si hva de mener på en forståelig måte. Vi har kun én regel i debatten vår: det er ikke lov å snakke negativt om andre.

Programleder: Stian Barsnes Simonsen

Torsdag, 13:00, Bærekraftshuset.

Skattesnusk og kommersalisering i utdanningsbistanden

Utdanning er en rettighet, en bærebjelke for resten av bærekraftsmålene, en forutsetning for demokrati og bekjempelse av ulikhet og en god samfunnsøkonomisk investering. Men global utdanning er sterkt underfinansiert:

I lavinntektsland finansierer husholdningene så mye som en tredjedel av utdanningsbudsjettene. Skolepenger stenger de fattigste ute, men kommersielle grunnskoler sees av mange på som en løsning på finansieringskrisen og norske bistandspenger støtter dette. Utviklingsland må dekke 97 prosent av sine utdanningsbudsjetter selv; de kan maksimalt regne med å få 3 prosent av de totale behovene dekket gjennom bistand og annen ekstern finansiering. Derfor er kampen mot kapitalflukt og for økt skatteinngang sentral for å sikre retten til utdanning.

Internasjonal bistand til utdanning er en drakamp mellom de som ønsker alle krefter til - inkludert kommersielle skoler - og de som mener statlig kontroll med utdanningen må være styrende. Hvordan skal norsk bistand og utviklingspolitikk og bistand forholde seg til dette? Og er skatterettferdighet løsningen på finansieringskrisen, eller er det en illusjon? Vi tar debatten om hva (utdannings)bistandspenga dine går til.

Vi serverer enkel lunsj fra kl 12.30.

I panelet:

 • Torstein Tvedt Solberg, stortingsrepresentant AP
 • Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Network-Norge
 • Øygunn Sundsbø Brynildsen, Redd Barna
 • Ordstyrer: Sunniva Folgen Høiskar, leder SAIH

 

For pressehenveldelser, kontakt Mai Simonsen på +47 909 52 645