Foto: Redd Barna / Hanne Bjugstad

Arendalsuka er en arena for utvikling av og debatt om politikk for organisasjoner, politikere, næringsliv – og alle som er interesserte og har tid og lyst til å delta. Den arrangeres hvert år i Arendal på sensommeren, og Redd Barna har tradisjon for å delta for å sette barns rettigheter i Norge og verden på agendaen. 

Barns rett til lek og fritid, global utdanning, Norges humanitære strategi og finansiering av fattigdomsbekjempelse er temaer Redd Barna skal debattere på den politiske møteplassen Arendalsuka 13. – 19. august.

Ikke i Arendal? Følg oss på Facebook, Twitter: @ReddBarna, snapchat: @redd_barna og Instagram: @ReddBarna, #Arendalsuka 

Arrangementer Redd Barna arrangerer eller deltar på:

Mandag 13. august

Kl. 13.00-14.15: Traumer fra Utøya og Aleppo

Seminar med samtale om traumer blant ungdom som har overlevd skuddene på Utøya og i Aleppo. Nina Lomeland fra Redd Barna sitter i panelet.

Sted: Arendal Maritime Hotell

Arrangør: Redd Barna i samarbeid med RKVTS, Stiftelsen SANA og Grimstad kommune

Les mer her

Tirsdag 14. august

Kl. 09.00-11.00: Ny norsk humanitær strategi

Norsk Senter for Humanitære Studier (NCHS) - et samarbeid mellom CMI, NUPI og PRIO - inviterer derfor til debatt om Norges nye humanitære strategi. Gunvor Knag Fylkesnes, leder for seksjon Politikk og samfunn i Redd Barna, deltar i panelet.

Sted: Arendal kino

Arrangør: Institutt for fredsforskning (PRIO), Norsk Senter for Humanitære Studier (NCHS)

Les mer her.

Kl. 11.00-12.00: Hvordan skaffe de store pengene til utvikling?

Utviklingsminister Nikolai Astrup møter tidligere utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson (Krf) til en debatt om hva Norge kan gjøre – hjemme og ute – for å sikre tilstrekkelig finansiering for global utvikling. 

Sted: Arendal kino

Arrangør: Redd Barna og 30 andre organisasjoner

Les mer her

Kl. 13.00-14.00: Teknologi som endrer verden

Seminaret ser på hvordan kan innovasjon og teknologi kan bekjempe fattigdom og gjøre nødhjelp og humanitært arbeid smartere og mer effektivt. Med blant andre utviklingsminister Nikolai Astrup. 

Sted: Henri’s Kafé, Røde Kors-huset

Arrangør: Redd Barna i samarbeid med Røde Kors, Flyktninghjelpen og Kirkens Nødhjelp

Les mer her

Kl. 15.00-17.00: Investing in impact: How can we accelerate the implementation of the SDGs?

Debatten fokuserer på hvordan man kan sikre rask og varig oppnåelse av FNs bærekraftsmål. Kjersti Koffeld, utviklingspolitisk seniorrådgiver i Redd Barna, deltar i panelet.

*arrangementet foregår på engelsk.

Sted: Thon Hotel Arendal

Arrangør: Bill and Melinda Gates Foundation, Global Financing Facility, GAVI, The Vaccine Alliance, Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

Les mer her

Kl. 17.00-18.00: En ny gjeldskrise? Gjeld, utvikling og kirkenes rolle.

De siste årene har gjeldsbyrdene igjen økt og et stadig økende antall land sliter med gjeldsproblemer. Hvordan skal vi håndtere nye gjeldskriser? Og, hva bør Norge gjøre? Maren Hemsett, utviklingspolitisk seniorrådgiver i Redd Barna, sitter i panelet.

Sted: Kirkeskipet

Arrangør: Redd Barna i samarbeid med Kirkens Nødhjelp og SLUG

Les mer her 

Onsdag 15. august

Kl. 13.00-14.00: Hvordan får vi alle med i en fritidsaktivitet?    

Paneldebatt om hvordan man kan sikre at alle barn får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Med blant andre kulturminister Trine Skei Grande. Monica Sydgård, leder for Redd Barnas Norgesprogram, deltar i panelet.  

Sted: Frelsesarmeen Arendal, Vestre gate 15 

Arrangør: Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap (Redd Barna er tilsluttet) 

Les mer her

Kl. 16.30-17.30: Hvor i verden finnes den neste Einstein? 

Debatten fokuserer på hvordan vi kan forhindre at sterke akademiske talent ikke får mulighet til å ta høyere utdanning og bidra til samfunnsutviklingen på grunn av manglende tilgang til høyere utdanning. Ragnhild Nordvik, seksjonsleder for utdanning i Redd Barna, deltar i panelet.  

Sted: Solsiden Brasserie 

Arrangør: SAIH og Samfunnsviterne 

Les mer her 

Kl. 20.00-22.00: Solidaritetsquiz 2018 

Quiz med solidaritetsvri! Ungdomspartier og organisasjoner stiller til dyst i uformell quiz i ulike kategorier med mer eller mindre tydelig utviklingspolitisk link. Årets quizmaster er Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt.  

Sted: Café Lindveske hus 

Arrangør: Redd Barna i samarbeid med SAIH, Norsk Folkehjelp, Utviklingsfondet og Kirkens Nødhjelp.  

Les mer her

Torsdag 16. august

Kl. 11.00-12.00: Visjon 2030: Bedre opplæring i helse, utdanning og energi ved hjelp av norske innovasjoner. 

Seminaret gir smakebiter på ulike prosjekter som spenner fra hvordan man kan oppnå bedre læring ved hjelp av nettbrett; integrering av barn som har falt utfor skolesystemet; bedret diagnostisering av gulsott; og hvordan tilgang på strøm og internett kan kobles sammen med ulike utviklingsperspektiv. Sebastian Blomli, seniorrådgiver for utdanning i Redd Barna, deltar i panelet.  

Sted: Fafobåten 

Arrangør: Fafo 

Les mer her

Kl. 12.30-13.30: Integrering og midlertidighet – går det sammen? 

Regelmessig revurdering av flyktningstatus og ulike former for begrensede tillatelser gjør at mange lever i usikkerhet i flere år. Vi samler forskere og politikere til diskusjon om hvordan midlertidig og begrenset oppholdsstatus påvirker integreringen. 

Sted: Thon Hotel Arendal 

Arrangør: Redd Barna i samarbeid med Norsk Folkehjelp og NOAS 

Les mer her

Fredag 17. august

Kl. 09.00-14.00: Besøk Redd Barna-standen 

Kom innom og hør mer om hvordan Redd Barna jobber! 

Sted: Sam Eydes plass

Kl. 13.00-15.00: ALLEMED – verktøy for inkludering i fritidsaktivitet 

Vi inviterer folkevalgte, kommuneansatte og frivillige til en engasjerende og deltakende workshop der vi sammen dialogverktøyet ALLEMED (www.allemed.no 

Sted: Vestre gate 

Arrangør: Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap (Redd Barna er tilsluttet) 

Les mer her