Foto: Redd Barna
Marianne Borgen, leder for Redd Barnas Norgesprogram, sier at Norge kan ikke leve med at vi behandler barn på denne måten.

Kosovoserbere tvangsutsendes nå ut fra Norge. De uttransporterte er etniske serbere som har fått avslag på asylsøknadene, og som ikke har returnert til hjemlandet innen utreisefristen. Politiet har aksjonert på natten flere steder i Norge.

- Det er totalt uakseptabelt å vekke og skremme barn midt på natten. Måten myndighetene gjør dette på, bryter med norsk lov, sier Marianne Borgen, leder for Redd Barnas Norgesprogram.

Barns beste

Redd Barna mener utsendelsesmetodene bryter med Barnekonvensjonens artikkel 3, som sier at barns beste alltid skal gå foran. Dessuten fremhever også den nye utlendingsloven at barns beste skal være utgangspunkt i alle saker som berører barn.

- Aksjonsformen som politiets Utlendingsenhet nå bruker er ikke i tråd med barnets beste. Tvert imot er den svært barnefiendtlig, og Redd Barna mener dette er psykisk vold og sterk umenneskelig behandling, sier Borgen.

Foto: Aftenposten
Redd Barna er skuffet over at justisminister Knut Storberget godtar at barna hentes med brutale metoder.

Skuffet over justisministeren

I går uttalte justisminister Knut Storberget at utsendelsesmetodene er nødvendige, og at foreldrene må ta ansvar for at situasjonen er blitt slik.

- Justisministeren sier at barn kan behandles slik på grunn av det foreldrene har gjort. Redd Barna er skuffet over at justisministeren, som tidligere har tatt avstand til alle former for vold og overgrep mot barn, synes det er greit at barn kan skremmes med brutale metoder, sier Borgen.

Redd Barna tar ikke stilling til om utsendelsesvedtakene er korrekte, men legger vekt på at metodene som brukes er høyst kritikkverdige.

- Nå må utlendingsmyndighetene og politikerne se på hva de gjør med barna. Norge kan ikke leve med at vi behandler barn på denne måten, sier Borgen.