Foto: Redd Barna
Siden desember 2019 er nesten 1 million mennesker drevet på flukt i Idlib-provinsen i nordvest Syria.

- Med mindre det skjer en dramatisk nedtrapping av konflikten, kan det tiende året bli ett av de blodigste. Verden kan ikke sitte stille og vente mens barn blir drept, skadet og fordrevet i en så massiv skala, sier Redd Barnas landsjef i Syria, Sonia Khush. Hun viser til den alvorlige humanitære krisen i Idlib-provinsen nord-vest i landet.

15. mars er det ni år siden en demonstrasjon på Hamidija-markedet i gamlebyen i Damaskus ble omtalt i internasjonale medier.

I dag, ni år senere, er over 11 millioner syrere i behov for nødhjelp, nesten 5 millioner av dem barn. Den humanitære krisen ser ikke ut til å ta slutt.

- En halv million barn sitter fast i proppfulle leirer og tilfluktsrom ved grensen til Tyrkia, uten mulighet til å dekke sine grunnleggende behov: De mangler et varmt sted å sove, rent vann, næringsrik mat og tilgang til utdanning, sier hun.

Denne uken er Khush i Norge for å delta på et seminar om Syria i regi av det norske Utenriksdepartementet.

Foto: Redd Barna
Ni-år gamle Sara går på en skole som er støttet av Redd Barna i Aleppo, nordvest i Syria. (Navnet er endret)

Krevende hjelpearbeid

Hjelpearbeidet i Syria er ekstremt krevende for alle aktører. I tillegg til de direkte farene knyttet til militære angrep, ødelagte bygninger, vold og drap i gatene og utfordringer med å bringe inn livsviktige medisiner og nødhjelp, er de nasjonale og internasjonale storpolitiske interessene med på å komplisere arbeidet.

Likevel har internasjonale Redd Barna, med innsamlede midler fra ulike land, nådd hele 3,4 millioner mennesker, inkludert 2,2 millioner barn, i løpet av disse årene.

Brutt ned på ulike programmer ser tallene slik ut:

  • Utdanning: 379.000
  • Beskyttelse: 262.000
  • Telt og husholdning: 696.000
  • Mat og livsopphold: 832.000
  • Vann og hygiene: 736.000
  • Ernæring: 430.000
  • Helse: 1,368.000

(Legger man sammen disse tallene blir summen høyere enn 3,4 millioner. Den er justert for å unngå dobbeltelling).

Norges bidrag

Innsamlede midler fra norske privatpersoner, næringsliv og midler fra store givere som Utenriksdepartementet og EU har bidratt til denne innsatsen.

Med norsk støtte alene har Redd Barna siden 2016 vært med på å gi mer enn 80.000 barn i Syria mulighet til skolegang under ekstreme forhold, hvor flyangrep er endel av hverdagen for mange. Vi har bidratt til å drive mer enn 90 skoler og læringssteder i landet.

Det er opprettet mer enn 50 bokbanker. Mer enn 600 syriske lærere har mottatt støtte og opplæring som en sentral del av arbeidet for å kunne gi skolebarn faglig, og ikke minst den psykososiale støtten de trenger i en krigssituasjon.

Gravide og ammende

Med støtte fra UD har Redd Barna siden november 2016 nådd mer enn 250.000 personer med helsetjenester i Syria. Redd Barna har vært med å drifte et fødselssykehus, fem helsestasjoner og åtte ernæringssentre. Helsetjenestene har bestått i medisinske konsultasjoner for både barn og kvinner/jenter, samt helseinformasjon om nyfødt- og småbarnsernæring for gravide og ammende kvinner.

Til dato er det gitt nesten 80.000 konsultasjoner til barn, og over 72.000 til kvinner/jenter. I samme tidsrom ble over 32.000 gravide og ammende kvinner nådd med helseinformasjon om nyfødte og småbarnsernæring, og over 13.700 fødsler ble gjennomført med nærvær av helsepersonell.

Foto: Redd Barna
Denne jenta er en av nesten 5 millioner barn som er i behov for nødhjelp i Syria.

Koordineringsrolle

Med støtte fra UD har Redd Barna hatt mulighet til å spille en ledende rolle i det overordnede koordineringsarbeidet for utdanning for barn som er berørt av krisen i Syria, både i opprørskontrollerte og myndighetskontrollerte områder.

Dette har skjedd gjennom Redd Barnas delte lederskap med UNICEF. 

Krisepersonell

Med støtte fra norske myndigheter har Redd Barna i Norge hatt mulighet til å sende eksperter på både utdanning og beskyttelse av barn i krise til internasjonale edd Barnas responskontor både i Syria og nabolandene.

Senest i 2019 har Redd Barna hatt en spesialist på barnevern sekundert til Al-Hol-leiren i Syria hvor internt fordrevne kvinner og barn, inkludert barn av fremmedkrigere, lever under svært utfordrende forhold.

Libanon

I Libanon har Redd Barna med støtte fra UD siden 2016 gitt skoletilbud til 4000 syriske og sårbare libanesiske barn årlig i gjennomsnitt. Redd Barna bidrar aktivt til å motivere, veilede og kvalifisere disse sårbare barna til å komme inn i det libanesiske skolesystemet, blant annet gjennom leksehjelp, opplæring i grunnleggende lese- og regneferdigheter, og i omfattende kampanjer for å motivere foreldre til å sende sine barn på skolen.

Irak

Siden 2017 har Redd Barna med norsk støtte gitt utdanning og beskyttelse til 8900 syriske flyktningbarn årlig i Irak. Dette gjelder leirene i Duhok i kurdiske Irak, der det i tillegg til syrere bor internt fordrevne irakere.  

Utdanning og støtte til barn med beskyttelsesbehov har blitt gitt både på offentlige skoler og i egne læringssentre. Støtten til barna har kommet blant annet i form av skolemateriell, ny lære-metodologi, leksehjelp, tilpasninger for barn med funksjonsnedsettelse, samt psykososial støtte og opprettelse av foreldrenettverk for å skape et trygt oppvekstmiljø for barn.

Foto: Redd Barna
Satelittbilder tatt over Idlib-provinsen viser hvordan store områder er tatt over som teltleire for hundretusener av mennesker på flukt. De fleste er kvinner og barn.

Uansett hvem foreldrene er

Barns rett til skole, god helse og beskyttelse i konfliktsituasjoner er en kampsak for Redd Barna. Vi jobber flere steder i Syria, i tillegg til Idlib-provinsen der den humanitære krisen akkurat nå er enorm.

Arbeidet skjer ofte gjennom lokale partnere, som vi av hensyn til deres sikkerhet ikke kan avsløre hvem er eller nøyaktig hvor de jobber.

Redd Barna samarbeider ikke med de som er aktive i krigføringen og tar ikke politisk standpunkt i konflikten, men vi kritiserer dem som begår forbrytelser mot sivile, og spesielt barn.