Foto: Magnum/Paolo Pellegrin for Redd Barna
Shayma (13) går til skolen i Al Salam området av Jabaliya i Gaza.

Redd Barna og 18 andre internasjonale organisasjoner har gått sammen om dette kravet til EUs utenriksministere. 26. juli samles EUs utenriksråd i Brüssel for å diskutere sin stilling til Israels blokade mot Gaza.

– Israels uttalelser om å lette blokaden er et skritt i riktig retning. Dette er i midlertidig ikke nok til å gjenoppbygge Gazas økonomi og hindre brudd på internasjonal rett, sier organisasjonene i brevet til EUs utenriksministere.

Organisasjonene ber EU stille fem krav til Israel:

  1. Blokaden på eksport fra Gaza må oppheves.
  2. Folk må kunne bevege seg fritt inn og ut av Gaza.
  3. Israel må sikre god kapasitet og effektivitet ved grenseovergangene.
  4. Bygningsmateriell må slippes inn i Gaza.
  5. Palestinerne må sikres tilgang til Gazas fiske- og jordbruksområder.
Foto: Redd Barna
Ghada (12) har lært å lese. Som følge av blokaden slippes det ikke inn noe skolemateriell til Gaza nå. Redd Barna frykter at skolene ikke vil bli klare til skolestart.

Samtidig må Israel få gjennomføre legitime sikkerhetsklareringer av mennesker og varer som krysser grensen. EUs forslag om å plassere internasjonale observatører ved grenseovergangen støttes av organisasjonene. Dette må i så fall skje i forbindelse med en opphevelse av blokaden.

Opphevelse av blokaden er avgjørende

– Halvparten av Gazas befolkning er barn under 18 år. Israel som okkupasjonsmakt bryter internasjonal rett og tvinger Gazas befolkning til å leve i fattigdom. Blokaden undergraver håpet for en endelig løsning på konflikten, sier organisasjonene i brevet.

EUs utenrikssjef, Cathrine Ashton, besøkte nylig Gaza. Hun uttrykte at utviklingen av privat sektor og muligheter for eksport av varer vil være avgjørende for gjenoppbygningen av Gaza. Mennesker og varer må kunne bevege seg mellom Gaza og Vestbredden, mener hun. Organisasjonene er enige i hennes observasjoner.

– Barna på Gaza har lidd nok. EUs utenriksråd må stille klare krav til partene i konflikten. Vi må sikre Gazas barns rett til frihet og utvikling. Blokaden må oppheves, sier Gunnar Andersen, utlandssjef i Redd Barna.