Foto: Eivind Nitter / Redd Barna
Barnehagebarn ser på film fra Redd Barnas undervisningsopplegg "Kroppen min eier jeg".

 

– Vi må bryte barrierene som gjør at barn ikke tør å fortelle. Barn må lære om sine rettigheter, og de må lære om kropp, grenser, vold og overgrep, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

Med den nye underskriftskampanjen krever Redd Barna at alle barn og unge må få lære om vold og overgrep gjennom undervisning i barnehagen og på skolen. 

– For mange barn som opplever vold og overgrep starter det allerede når de de er små. Barn må derfor få kunnskap tidlig, sier Lange.

Alle barn må få lære om vold og overgrep – skriv under kravet her: 

Signer Redd Barnas opprop

Kunnskap er forebyggende

Barn har rett til å være trygge og beskyttet mot vold og overgrep. Likevel opplever altfor mange barn i Norge at denne rettigheten brytes. 

1 av 5 barn opplevd fysisk vold fra en voksen i hjemmet minst en gang. 1 av 20 har opplevd seksuelle overgrep fra en voksen. Halvparten av disse barna har aldri fortalt om det de har opplevd til noen. 

– Å lære barn om vold og overgrep, er forebyggende. Det gir barn en bedre forståelse av egne og andre sine grenser, og det gjør dem bedre i stand til å si ifra om de opplever noe som ikke er greit, sier Lange.

Forskning viser at barn som har fått undervisning eller annen informasjon om vold og overgrep, har en bedre forståelse av at dette er feil, og har lettere for å fortelle om sine opplevelser enn barn som ikke har fått denne kunnskapen (Folkehelseinstituttet, 2019).  

Foto: Illustrasjon: Kristoffer Nilsen / Redd Barna

Lærere trenger verktøy

Redd Barnas undersøkelse fra juni 2020 viser at flertallet blant lærere ikke har fått god nok opplæring i hva de skal gjøre om de er bekymret for at elever opplever vold, overgrep eller omsorgssvikt.

Halvparten har ikke fått den veiledningen eller undervisningsoppleggene de trenger for å kunne undervise barna om temaet.

Også barnehageansatte mangler verktøy og veiledning. I en undersøkelse fra 2017 blant barnehager i Norge uttrykker 72 prosent av barnehagene et behov for veiledningsmateriell for å samtale med barn om vold og seksuelle overgrep.

Foto: Eivind Nitter / Redd Barna
Barnehagepedagog som lærer barna om kropp, grenser og hva seksuelle overgrep er med tilpasset undervisningsopplegg.

Redd Barna krever endring

Med sitt opprop krever Redd Barna at kunnskapsministeren setter i gang et kompetanseløft om vold og overgrep for alle voksne som jobber i skoler og barnehager.

I oppropet krever Redd Barna at alle landets kommuner lager en plan for hvordan barn og unge skal få lære om vold og overgrep i barnehagen og på skolen.

Planen må også sikre at alle skoler og barnehager har gode systemer og rutiner på plass for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn.

– Barn må få vite at vold og overgrep er ulovlig, at det aldri er barns skyld og at de kan få hjelp om de opplever det. Dette er livsviktig kunnskap! sier Redd Barnas generalsekretær.

Signer Redd Barnas krav om at alle barn må få lære om vold og overgrep her >

Vil du lære mer om hvordan forebygge og bekjempe vold og overgrep mot barn? På Redd Barnas nettside finner du verktøy for å gjøre dette: 

Gå til Redd Barnas nettside om vold og overgrep