Foto: Redd Barna/ Inge Lie
- Vi risikerer at den positive utviklingen i barnedødeligheten vil stagnere om vi ikke også greier å redusere nyfødtdødeligheten, sier seniorrådgiver Kjersti Koffeld i Redd Barna.

Etter lange forhandlingsrunder mellom medlemslandene i Verdens Helseorganisasjon ble Every Newborn Action Plan (ENAP), som er et viktig redskap for å redde nyfødte, vedtatt.

- Selv om vi har sett en halvering av barnedødeligheten fra 1990 til i dag, er det fortsatt 6,6 millioner barn som dør før de fyller fem. Halvparten av disse barna dør i løpet av sine første 28 dager. Vi risikerer at den positive utviklingen i barnedødeligheten vil stagnere om vi ikke også greier å redusere nyfødtdødeligheten, sier seniorrådgiver Kjersti Koffeld i Redd Barna.

Koffeld understreker derfor viktigheten av at medlemslandene i Verden Helseorganisasjon nå har vedtatt og forpliktet seg til å ta et realt løft for de nyfødte.

Flere skal ha kyndig hjelp ved fødsel

Planen vektlegger betydningen av å ha kyndig helsehjelp til stede ved alle fødsler, og setter mål for seg at 95 % av alle fødsler skal være assistert av kyndig helsehjelp innen 2025. Dette er helt sentralt, ettersom det aller viktigste tiltaket for at flere nyfødte skal overleve, er å sikre at en jordmor eller annen kyndig helsearbeider er tilstede ved alle fødsler.

- Redd Barna er glade for at norske myndigheter tydelig ga sin støtte til planen under helgas forhandlinger, og at de vektla at nasjonale myndigheter må holdes ansvarlige og følges opp for å sikre at planen ikke bare blir tomme ord, men blir fulgt av reell handling, avslutter Koffeld.

Les mer om Redd Barnas helsekampanje og ENAP her >>