Foto: Redd Barna
Robeka måtte flykte fra krigshandlinger på sitt hjemsted i Sri Lanka. Hun savner skolen sin, men er glad for å få et midlertidig tilbud i flyktningleiren i Jaffna. Redd Barna bidrar til skoletilbudet.

– Det er vanskelig å gjøre lekser i leiren. Vi bor i telt, og gulvet er ujevnt. Jeg likte min gamle skole bedre. Men jeg får i det minste gå til en skole i stedet for å gjøre ingenting. Det er jeg glad for, sier 13 år gamle Robeka fra Sri Lanka.

Hun og familien ble fordrevet fra hjemstedet sitt da krigen pågikk mellom tamiltigrene og forsvarsstyrkene fra Sri Lankas myndigheter våren 2009. I flyktningleiren i Jaffna bidro Redd Barna til en midlertidig skole, hvor barna kunne ta igjen noe av den tapte utdanningen.

Krig holder 28 millioner barn utenfor skolen

Robeka er ett av svært mange barn som har blitt tvunget til å avslutte skolegangen på grunn av krigføring i hjemlandet. En ny FN-rapport, The hidden crisis: Armed conflict and education, viser at hele 28 millioner barn som bor i konfliktområder ikke får oppfylt sin rett til utdanning. FNs seks tusenårsmål for utdanning ble vedtatt i år 2000, og 160 land skrev under på at de ville være med på å sikre at alle barn fikk tilgang til utdanning innen 2015. Totalt står i dag 67 millioner barn verden over uten skoleplass.

For å nå målet om utdanning til alle trengs det penger, og de rike landene i verden har lovet nærmere 100 milliarder kroner til arbeidet. Denne summen tilsvarer det de rike landene bruker på militæret i løpet av bare seks dager. Hadde de prioritert annerledes kunne tusenårsmålene om utdanning til alle vært oppnådd innen 2015.

Verden er ikke i rute med tusenårsmålene 

Redd Barna har vært en viktig bidragsyter til FN-rapporten. Organisasjonen advarer nå mot at dersom det internasjonale samfunnet bryter løftene om å finansiere tusenårsmålet om utdanning, så kan det i 2015 være flere barn som er uten tilgang til grunnskole enn det er i dag.

– Redd Barna har gang på gang bedt om at de rike landene må gi mer penger til å støtte utdanning i land som er rammet av krig og konflikt. En rettferdig tilgang til skole og utdanningens innhold er svært viktig for å skape fred og toleranse, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

De pågående hendelsene i Midt-Østen og Nord-Afrika er et eksempel på hvilke konsekvenser det kan få at det har ikke har blitt gitt nok støtte til unges utdanning. Dette har ført til flere konflikter, høyere arbeidsledighet blant unge, lav økonomisk vekst og økte forskjeller.

– Fremgangen vi har sett på utdanning de siste årene vil kunne bli reversert. Vi må investere i fremtiden til alle barn og unge i konfliktrammede land – og vi må gjøre det nå, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang

Utdanning i krigsområder er mulig

Redd Barna har vist at det er mulig å tilby utdanning til barn som lever i land med krig og konflikt. I flere tiår har organisasjonen støttet utdanningstilbud i slike land. Gjennom samarbeid med lokale partnere har 1,7 millioner flere barn i konfliktrammede land fått tilgang til utdanning. For at flere barn skal få den samme muligheten må verdenssamfunnet investere i utdanningssystemer, lærere og nye metoder som gir kvalitet i utdanningen.

Foto: UNESCO/M. Hofer
Kongolesiske barn titter inn i klasserommet hvor vennene deres blir undervist. Skolen er bygget med støtte fra Redd Barna. Få barn i den demokratiske republikken Kongo har mulighet til å gå på skole på grunn av mangel på penger og dårlig sikkerhet.