Foto: Redd Barna/Rob Holden
Konflikter i store deler av Sør-Sudan har ført til at over 870 000 mennesker på flukt. Over 35 000 av dem har flyktet til Nimule, og dr. Sylvester opplever stort press på tjenestene ved Nimule sykehus.
Foto: Redd Barna/Rob Holden
Typiske problemer ved sykehuset er malaria, brystinfeksjoner, diaré og feilernæring blant barn og gravide.
Foto: Redd Barna/Rob Holden
Mange av pasientene har levd i dagevis uten et tak å sove under, rent vann, helse- og hygienefasiliteter og lite mat.
Foto: Redd Barna/Rob Holden
Ajok holder sitt 9 måneder gamle barn Awuwa. Veien til Nimule har vært lang, spesielt for den lille kroppen. De måtte flykte fra hjemmet sitt i Bor, krysset Awerial med båt, før de kom til Juba. Derfra tok de seg til Nimule, etter flere dager uten tilgang til mat og et sted å sove. Awuwa får nå behandling for diaré og mangelfull ernæring.
Foto: Redd Barna/Rob Holden
Fra sykehussengene.
Foto: Redd Barna/Rob Holden
Fødeavdelingen ved sykehuset tar i mot rundt ti barn daglig. De melder om mange kompliserte fødsler, som resultat av at gravide har tilbrakt deler av svangerskapet på flukt.
Foto: Redd Barna/Rob Holden
Redd Barna samarbeider med sykehus og mobile helseteam i Nimule. Her identifiseres sårbare barn som trenger ekstra støtte.
Foto: Redd Barna/Rob Holden
Blant annet har teamene avdekket over 340 barn som har kommet vekk fra foreldrene sine i flukten. Disse får nå tilgang til et sted å sove, mat, pleie og psykososial støtte, mens vi leter etter familiene deres.
Foto: Redd Barna/Rob Holden
En sykepleier i arbeid.
Foto: Redd Barna/Rob Holden
En mann sitter utenfor sykehuset i Nimule.
Foto: Redd Barna/Rob Holden
Det finnes smil mellom smertene på venteværelset.
Foto: Redd Barna/Rob Holden
Nimule Hospital in South Sudan, run by Merlin, is the largest health facility in Eastern Equatoria state
Foto: Redd Barna/Rob Holden
Hygiene er en livsviktig faktor på alle sykehus, og kan ikke minnes på for ofte i krisesituasjoner.