Foto: Lisbeth Michelsen
Redd Barna har tidligere gitt ut en rapport som viser at barnevernsansatte ikke har blitt lært opp i å snakke med barn om internett.

I forbindelse med lanseringen av samtaleverktøyet

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
 arrangerer Redd Barna et miniseminar, som handler om seksuelle overgrep på internett, og hva slags kompetanse ansatte i barnevernet bør ha for å forebygge at barn og unge blir utsatt for seksuelle overgrep på internett.

Manglet verktøy

Rapporten «Omsorg på internett: Er det mitt ansvar? Barnevernets rolle i å forebygge overgrep på internett» som Redd Barna utga i 2010 dokumenterte at ansatte i barnevernet hadde verktøy for å kartlegge barns sosiale kontaktnett, men at ingen av de eksisterende verktøyene inneholdt spørsmål om barns sosiale nettverk på internett.

- Vi kontaktet Landsforeningen for barnevernsbarn (Lfb) og ble glade da de ønsket et samarbeidsprosjekt med oss for å lage et nytt kartleggingsverktøy som tok opp spørsmål om barns sosiale liv på internett, forteller Kaja Hegg, rådgiver i Redd Barna.

Styrke kompetansen

Foto: Lisbeth Michelsen
Barn som er utsatt for omsorgssvikt er også mer utsatt for overgrep på nettet. Derfor er det ekstra viktig at barnevernsansatte lærer å snakke med barn om eventuelle farer på internett.

Redd Barna har i mange år vært opptatt av å styrke barnevernets ansvarsforståelse og kompetanse for å forebygge seksuelle overgrep på internett. Forskning fra Norge og utland viser at barn med problematiske hjemmeforhold og tidligere ofre for overgrep er mest utsatt for overgrep på internett.

- Barnevernet møter barn og unge som er sårbare for å bruke nettopp nettet til å få omsorg og bekreftelse fra ukjente. Det er derfor viktig at ansatte øker sin kompetanse og ansvarsforståelse om barnas nettbruk, slik at de får en bedre oversikt over eventuelle kontakt med farlige miljøer og nettbruk. Det er ingen løsning å nekte barna å bruke internett, da fratar man dem en viktig sosial arena og mulighet for deltakelse, sier Hegg.

Foto: Lisbeth Michelsen
Det er mange farer på internett, så det er viktig å kære barn og unge om ansvarlig nettbruk. Internett kan også være en viktig deltakelsesarena, så det er ingen løsning å nekte barn å bruke nettet.

Forebygge risikabel atferd

Frode Gundersen fra Oslo Politidistrikt, avsnittet for seksualforbrytelser, vil fortelle om seksuelle overgrep mot barn på internett. Han vil også ta opp hva grooming er, og hvordan voksne, som ønsker å kontakte barn for seksuell kontakt, bruker internett. Han vil snakke om hva politiet gjør i slike saker, og hva barnevernet kan gjøre for å varsle og forebygge.

I tillegg kommer Maria Nyman fra Ungdomsstyrelsen i Sverige. Nyman har vært prosjektleder for en nasjonal satsing i Sverige for å beskytte barn mot seksuelle overgrep på Internett. Hun vil beskrive hva som er positivt og hva som er farene på nettet, og snakke om hva slags kompetanse ansatte som arbeider med barn trenger for å forebygge risikabel atferd.

Bestill materiellet

Ønsker du å bestille materiellet, ta kontakt med Redd Barna på telefon 22 990900 eller til kundesenteret@reddbarna.no. Takk til ExtraStiftelsen som har finansiert prosjektet.