Visste du at du er en våpenhandler?

Gjennom Oljefondet eier hver innbygger i Norge minst 10 000 kroner i våpenindustrien.

Det føres en krig mot barn 

Det føres en krig mot barn. Hvert femte barn bor i en konfliktsone – flere enn på noe annet tidspunkt de siste tjue årene. 142 millioner barn bor nær områ¬der med intens krigføring. I 2017 ble over 10 000 barn drept eller lemlestet i krig. Dette kan vi ikke sitte stille og se på.

Derfor har Redd Barna en global kampanje for å beskytte barn i krig.

Oljefondet tjener på krig

Nordmenns sparepenger er investert i selskaper som tjener på krigen mot barn. Oljefondet eier aksjer verdt flere titalls milliarder kroner i flere av verdens største våpenprodusenter. Når vi deler disse investeringene på antall innbyggere i Norge, finner vi at hver og en av oss eier minst 10 000 kroner i våpen gjennom Oljefondet. Et av våpenselskapene vi investerer i er Raytheon, som har solgt bomber til Saudi-Arabia brukt i angrep mot sivile i Jemen. Rester fra Raytheons bomber er blant annet funnet etter angrep mot et kjøretøy og et bryllup. 23 barn ble drept, det yngste var ett år. 

Hvorfor jobber Redd Barna med Oljefondets investeringer i våpen?

Redd Barna kan ikke godta at Oljefondet tjener penger på produkter som fratar barn rettigheter og liv. Selv selskaper som opptrer etisk og ansvarlig kan vanskelig vite hvor våpnene de lager havner i fremtiden. Risikoen for at vår felles pensjon bygges på krig mot barn er for stor. 

Heldigvis er dette mulig å endre. Redd Barna krever derfor at finansminister Siv Jensen utelukker våpenprodusenter fra Oljefondet.

Hva kan du gjøre?

Skriv under kampanjen

 

Lama er 5 år og bor i en flyktningeleir nord øst i Sytria.

Ønsker du mer informasjon?

Les rapporten «Oljefondet ut av våpen – hvorfor og hvordan» 30. april lanserte Redd Barna, Norsk Folkehjelp, Framtiden i våre hender og Changemaker en rapport om Oljefondets investeringer i våpen. Rapporten Oljefondet ut av våpen – hvorfor og hvordan, gir en oversikt over størrelsen på Oljefondets investeringer i våpenindustrien, og forklarer hvorfor Oljefondet bør trekke seg ut. 

Ta kontakt med oss: Ta gjerne kontakt dersom du ønsker mer informasjon.