Foto: Redd Barna/Alessio Romenzi
Fem år gamle Mona flyktet fra Homs i Syria sammen med moren Fattoum og to brødre. Hun er ett av flere hundre barn som nå får hjelp til å takle alt det draumatiske de har opplevd i hjemlandet.

Antallet flyktninger som kommer til Tyrkia og Libanon har økt betraktelig den siste uken ettersom volden i Syria fortsetter og muligheten for en våpenhvile forblir usikker.

De siste tre dagene har fem mennesker i en tyrkisk flyktningleir blitt skadet av skudd fra Syria. Og en libanesisk kameramann ble skutt på grensen. Dette øker bekymringene for barna og familiene som er på flukt mot sikkerheten i nabolandene.

Trenger full humanitær tilgang

– Barn blir drept og skadet av volden, som fortsetter i Syria. Mange flere blir vitner til ting som ikke noe barn noengang skulle se. Barna som våre team i Libanon tar imot er hardt merket av det de har opplevd. Nå som usikkerheten vokser for hvordan usikkerheten i Syria vil utvikle seg, er det avgjørende at barnas om søker beskyttelse i nabolandene er trygge mot vold. Full humanitær tilgang må bli prioritert for enhver pris, sier Redd Barnas nødhjelpssjef Søren Pedersen.

Foto: Redd Barna/Alessio Romenzi
En gutt står i kø for å kjøpe kø foran en av de tre butikkene i Al Qsair i Syria.

Redd Barna har så langt gitt utdanning og aktiviteter til mer enn 1500 syriske barn som har flyktet til Libanon og Syria. Ytterligere flere hundre av de mest sårbare barna har fått hjelp til å takle traumene etter de dramatiske opplevelsene i hjemlandet.

Vi har også spesialutdannede sosialarbeidere som besøker de mest sårbare familiene og deler ut mat til gravide og nybakte mødre samt medisiner og klær til barn og babyer. Redd Barna jobber også med å heve kunnskapene om farene ved ueksplodert ammunisjon blant barn.