Foto: Redd Barna/Christine Rackwitz
Webportalen La Stå ønsker gjennom web-tv, veiledende filmklipp og engasjerende samtaler å inspirere deg til å se barn som lider under overgrep.

La stå er et nytt og viktig verktøy for å øke handlingskompetanse hos lærere, ved at den hjelper dem til å avdekke flere overgrep og snakke med barn. 

– Hver dag blir barn i Norge utsatt for vold og seksuelle overgrep. Webportalen La Stå ønsker gjennom web-tv, veiledende filmklipp og engasjerende samtaler å inspirere deg til å se barn som lider under overgrep. Nettstedet er for deg som ønsker å være en god voksen for barn og unge. Du er kanskje lærer, jobber i barnevernet, på helsestasjon eller i barnehage, sier Christine Rackwitz, rådgiver i Redd Barnas Norgesprogram.

Prosjektet er finansiert av Extrastiftelsen for Redd Barna i Norge. Initiativtaker er filmselskapet Cynergi DA i samarbeid med forskerne Åse Langballe og Kari Gamst.

Mange blir usikre

– Mange av oss blir usikre når vi skal snakke med barn om vanskelige tema. Det er helt naturlig. Det ligger dypt i oss at vi ikke ønsker å eksponere barn for vonde opplevelser. Da føler vi at vi gjør dem vondt. Likevel vil barn som lider under overgrep føle det som en lettelse å betro seg til noen selv om det gjør vondt å fortelle, sier Rackwitz. 

Foto: © 2012 Inge Lie/Redd Barna
Christine Rackwitz

Forskerne Åse Langballe og Kari Gamst har jobbet med politiavhør av barn og studert hundrevis av avhør. Basert på dette har de utviklet en metode som inndeler barnesamtalen i ulike faser. Metoden har fått navnet DCM og står for Dialogical Communication Method.

Her får du et overblikk over fasene i metoden, tematisert gjennom scener fra filmen La Stå. Du kan lære mer om DCM i boken "Profesjonelle barnesamtaler – å ta barn på alvor".

Noen viktige spørsmål

– Webplattformen er et verktøy som lærere, barnehageansatte, barnevernsarbeidere og andre voksne som jobber med barn kan bruke til å lære hvordan man snakker med barn og hvordan man avdekker overgrep. Webportalen er en interaktiv webside med faktaopplysninger og informasjon om overgrep og samtalemetodikk, link til relevante nettsider og webtv-magasin der eksperter gir råd og deler sine erfaringer. Fokuset er på barnesamtalen og baserer seg på DCM metoden. Webportalen er bygd opp slik at man får innsikt i hvordan man steg for steg bygger tillit og får barnet til å åpne seg og fortelle, sier Rackwitz.

Aktuelle problemstillinger som tas opp i web tv-magasinene:

  • Hvordan snakker vi med barn ved mistanke om overgrep?
  • Reaksjoner hos voksne når det er mistanke om at et barn blir mishandlet eller misbrukt
  • Hvor mye informasjon trenger man for å gå videre i en sak?
  • Når skal man involvere foreldre i mistanken?
  • Når skal man involvere barnevernet?
  • Hva gjør man dersom man mistenker en av foreldrene?
  • Hva om personalgruppa er uenig om framgangsmåten?

 

Den nye websiden ble åpnet på Redd Barnas barnerettighetsfrokost nylig. Dette er en møteplass og forum for debatt og dialog, informasjon og refleksjon om barns rettigheter i Norge. Det vil avholdes om lag fem frokostmøter i året, med ulike temaer knyttet til barns rettigheter og utsatte grupper barns situasjon. Redd Barna tar gjerne imot innspill til temaer som bør tas opp på frokostmøtene.